- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Pieno gamybos mažinimo schemos paraiškų rinkimo etapų nebebus

(2016-10-26)

ES įgyvendinant paramos už pieno gamybos mažinimą schemą, įvyko jau du paraiškų rinkimo etapai. Išnaudotojus visas šiai paramai skirtas lėšas –150 mln. Eur, numatytų dar dviejų kitų paraiškų rinkimo etapų nebebus. 

Lietuvoje paraiškos dėl pirmojo mažinimo laikotarpio, kuris apima įsipareigojimą sumažinti parduodamo pieno kiekius 2016 m. spalio-gruodžio mėnesiais, buvo renkamos iki rugsėjo 21 d. Iš viso paraiškas pateikė 1990 pieno gamintojų. Jie numatė sumažinti pieno pardavimą perdirbti 12,6 tūkst. t – tai sudarytų apie 3,5 proc. per minėtuosius mėnesius parduoto pieno kiekio. Vidutiniškai vienas pareiškėjas numato sumažinti pieno pardavimą 6,36 t. Bendra parama Lietuvos pieno gamintojams, pateikusiems paraiškas pirmuoju mažinimo laikotarpiu, gali siekti 1,77 mln. Eur.

Dėl antrojo mažinimo laikotarpio, per kurį įsipareigojama sumažinti parduodamo pieno kiekius 2016 m. lapkričio – gruodžio mėn. ir 2017 m. sausį, paraiškos buvo renkamos iki spalio 12 d. Paraiškas pateikė 236 pieno gamintojai, kurie prašė paramos už 1036,1 t planuojamo neparduoti pieno kiekį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad per pirmąjį mažinimo laikotarpį visose ES šalyse buvo panaudota 99 proc. skirtos paramos, todėl antruoju laikotarpiu surinktoms paraiškoms Europos Komisija nustatė mažinimo koeficientą. Jį pritaikius, Lietuvos pieno gamintojai gaus apie 18 tūkst. Eur paramą už 129 t nepatiekto parduoti pieno.

Pieno gamybos mažinimo schema lėmė tai, kad visoje ES nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. sausio mėn. bus parduota perdirbti 1,07 mln. t mažiau pieno, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Tarp ES šalių daugiausiai paraiškų buvo surinkta Prancūzijoje (14,8 tūkst.), o daugiausiai pieno numatoma neparduoti perdirbti Vokietijoje – šioje šalyje pieno pasiūla sumažės 288 tūkst. t. Mūsų kaimynėje Latvijoje iš viso buvo surinktos 627 paraiškos, numatant sumažinti pieno pardavimus 6,7 tūkst. t., o Estijoje  gauta 50 paraiškų (4,8 tūkst. t).

ŽŪM informacija

Save

Save


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/pieno-gamybos-mazinimo-schemos-paraisku-rinkimo-etapu-nebebus/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos