- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Piliečių iniciatyva raginama uždrausti glifosato naudojimą ES

glyphosate-ban (2017-01-11)

Vakar Europos Komisija nusprendė savo interneto svetainėje užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą (EPI) „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones bei aplinką nuo toksiškų pesticidų“, kuria Komisija yra raginama pasiūlyti valstybėms narėms teisės aktą draudžiantį glifosato naudojimą, reformuoti pesticidų leidimo patvirtinimo procedūrą ir nustatyti ES mastu prievolę valstybėms narėms sumažinti pesticidų naudojimą.  Iniciatyvos organizatoriai – eilė aplinkosauginių organizacijos (GREENPEACE, Bewegt Politc compact!, CEO, GLOBAL 2000, Health and Environment Alliance, Pesticide Action Network Europe, Skiftet, Danmark Naturfredningsforening, WeMove.EU ).

 Oficialiai ši pilietinė iniciatyva bus įregistruota š.m. sausio 25 d. Nuo tos dienos prasidės vienerių metų piliečių, remiančių iniciatyvoje išdėstytus raginimus, parašų rinkimo procesas.

ES Komisijos narių kolegija aptarė teisinį siūlomos piliečių iniciatyvos priimtinumą, remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 211/2011 dėl Europos piliečių iniciatyvos nuostatomis, ir padarė išvadą, kad buvo įvykdyti visi reglamento kriterijai reikalingi iniciatyvos registracijai (siūlomi veiksmai nėra akivaizdžiai įžeidžiantys, nerimti ar nepagrįsti, akivaizdžiai neprieštarauja Sąjungos vertybėms). Tačiau pačios iniciatyvos medžiagos Komisijos kolegija šiame etape neanalizavo.

Jei per vienerius metus bus surinktas vienas milijonas pritariančių piliečių parašų mažiausiai iš septynių skirtingų ES valstybių narių, Komisija turės reaguoti į piliečių siūlymus per tris mėnesius. ES Komisija gali nuspręsti tenkinti piliečių prašymą, ar ne, bet ir abiem atvejais privalės paaiškinti savo sprendimo ką ketina daryti motyvus. Komisija neprivalo siūlyti teisės akto

Europos pilietinė iniciatyva įteisinta kartu su Lisabonos sutartimi, jos reglamentas įsigaliojo nuo 2012 m. balandžio 1 d. ir taip tapo teisėtu tiesioginiu piliečių įrankiu inicijuoti teisės aktus, t. y. piliečiai gali raginti Europos Komisiją pasiūlyti jos kompetencijoje esantį teisės aktą.

Kitos šiuo metu pasirašomos iniciatyvos

 Pagal ES Komisijos pranešimą


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/pilieciu-iniciatyva-raginama-uzdrausti-glifosato-naudojima-es/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos