Pirmasis Komisaro F.Hogano susitikimas su ES žemdirbių organizacijų vadovais

 Š.m. gruodžio 4-5 d. vykusiame bendrame Copa ir Cogeca prezidiumų posėdyje dalyvavo Europos  Sąjungos Komisaras žemės ūkui ir kaimo plėtrai Filas Hoganas (Phil Hogan). Klausimai, kurie labiausiai rūpėjo  žemdirbiams buvo kompensacijos už patiriamus nuostoliu dėl Rusijos embargo įvairiuose žemės ūkio sektoriuose, BŽŪP reformos įgyvendinimas ir žalinimo priemonės.Ūkininkai nerimavo, jog artėjant 2015 m sausio 1-ajai, kuomet turi būti pradėta įgyvendinti naujoji BŽŪP reforma, tebevyksta diskusijos dėl naujųjų jos taisyklių, o ūkininkams jau gresia baudos už nepilną visų šių naujų reikalavimų įgyvendinimą. Žemdirbiai prašė numatyti dvejų metų pereinamąjį laikotarpį, kad patikros, kaip laikomasi žalinimo priemonių, pirmuosius du metus būtų ne baudžiamojo, o konsultacinio pobūdžio. Komisaras F.Hoganas žadėjo, jog naujosios Komisijos prioritetas bus žemės ūkio politikos supaprastinimas. Jis pabrėžė, kad pirmuosius du metus už klaidas įgyvendinant žalinimo priemones jokių papildomų nuobaudų nenumatyta, išskyrus pačią žalinimo išmokos dalį (žalinimui skiriama 30 proc. tiesioginių išmokų šalies narės voko). Diskusijose apie galimybes žalinimo priemonių įgyvendinimą apskritai nukelti bent vieneriems metams, Komisaras atsakė, kad žalinimas yra esminis naujosios BŽŪP elementas ir sprendimai dėl jo įgyvendinimo pradžios jau priimti visuose lygmenyse, o teisės aktai suformuluoti, tad aukščiausiame ES lygmenyje priimti sprendimai privalo būti vykdomi.

Diskutuojant apie įtemptą situaciją pieno sektoriuje ir Copa-Cogeca raginant Komisarą numatyti didesnę paramą nuo Rusijos embargo labiausiai nukentėjusiems Suomijos, trijų Baltijos šalių bei kitų ES šalių pieno ūkiams, Komisaras pareiškė, kad vos pradėjęs eiti kadenciją, jis ištesėjo savo pirmtako D. Čiološo duotą pažadą ir trijų Baltijos šalių pieno gamintojams skubiai surado ES biudžete 28 mln. Eurų. Latvijos ir Estijos organizacijos tvirtindamos, kad skirta parama nepadengia nė trečdalio jų pienininkų patirtų nuostolių, o Suomijos pieno gamintojai apskritai paramos negavo, nors bene daugiausia iš visų ES šalių pieno produktų eksportuoja į Rusiją, įteikė Komisarui Hoganui šviežio pieno butelį kaip raginimą skubiai didinti papildomą paramos sumą. Tačiau atsakydamas į tai Komisaras prašė suprasti, kad situacija sudėtinga visos ES pieno sektoriuje ir Baltijos šalių atžvilgiu jau pademonstruotas išskirtinis solidarumas, o Suomijos pieno gamintojai neatitiko kriterijų paramai gauti. Kitų šalių pieno gamintojams parama nėra numatyta, nes jų patiriami nuostoliai nesiejami vien tik su eksporto į Rusiją uždraudimu. Belaukiant pieno kvotų panaikinimo datos 2015 m. ir didinant pieno gamybos apimtis, sustojus eksportui į Rusiją, ES rinka persipildė pienu ir pieno produktais, todėl žaliavinio pieno supirkimo kainos krinta visose ES šalyse. Gruodžio 11 d. ES Pieno Taryba Briuselyje prie ES Komisijos pastato organizuoja žiniasklaidos kampaniją, su tikslu paraginti politikus skubiai imtis priemonių ir nekartoti 2009 m. krizės scenarijaus, kuomet ūkininkai buvo priversti išeiti į gatves.

Diskutuojant apie afrikinio kiaulių maro kontrolę, Lenkijos žemdirbių organizacijų atstovai paprašė Komisaro skirti ypatingą dėmesį ir pakankamai lėšų šios ligos suvaldymui ir prevencijai nuo jos plitimo toliau į ES teritoriją. Danijos atstovai prašė kuo skubiau spręsti prekybos kiauliena suvaržymų problemą, nes Danijos kiaulienos sektorius yra ant visiško žlugimo ribos, net nacionaliniai Danijos bankai pradeda nuogąstauti dėl finansinės kiaulių augintojų situacijos.

Tuo pačiu COPA-COGECA prašė Komisaro Hogano skubiai priimti politinį sprendimą ir pratęsti specialią paramą vaisių ir daržovių sektoriui, kuri baigiasi 2014 m. gruodžio 31 d. Prašoma laisvumo šalims narėms disponuoti parama, kad jos pačios galėtų pasirinkti, kurio vaisiaus ar daržovės realizacijai tikslinga skirti paramą.

 

LŪS ir LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ informacija

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį