- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Pradėta nagrinėti peticija „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!“

peticijos

(2018-09-28)

Lietuvos žemės ūkio tarybos (Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos pieno gamintojų asociacija, toliau – LŽŪT) inicijuota peticija dėl nevienodų išmokų pagal ES Bendrą žemės ūkio politiką Lietuvoje, pradėta nagrinėti. Europos Parlamento Peticijų komiteto paprašyta, Europos Komisija pateikė informaciją dėl Peticijoje iškeltų reikalavimų. Komisija išdėstė  savo argumentus, apimančius Stojimo Akto, išmokų konvergencijos (artėjimo prie vidurkio) 2014-2020 laikotarpiu ir pasiūlymų dėl BŽŪP po 2020 m. nuostatas. Pagal peticijų nagrinėjimo procedūrą, Lietuvos žemės ūkio ir maisto taryba ruošia pastabas į Komisijos pateiktus atsakymus, kuriuos pateiks Europos Parlamento Peticijų komitetui. Laukia sunki ir sudėtinga argumentų kova dėl teisingų išmokų Lietuvos žemdirbiams.

Primename, jog Peticija, pasirašyta 52 359 Lietuvos piliečių, šių metų vasario mėnesį Visuotiniame žemdirbių suvažiavime įteikta Europos Parlamento nariui B. Ropei. Jis, Lietuvos žemės ūkio tarybos vardu, lydimas LŽŪT nario Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininko Jono Vilionio,  įteikė ją Europos Parlamento Peticijų komitetui. Peticijoje reikalaujama teisingų tiesioginių išmokų Lietuvos žemdirbiams, kuriems keliami tie patys, griežčiausi pasaulyje ES aplinkosauginiai, maisto saugos, gyvūnų gerovės standartai, klimato kaitos švelninimo reikalavimai. „Už tą patį darbą toje pačioje vietoje visiems turi būti mokama tiek pat“, peticijoje cituojamas Europos Komisijos pirmininko J.C Junkerio „Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2017 m.“

Š.m. birželio 18 d. peticija pripažinta priimtina.

Lietuvos žemės ūkio tarybos informacija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/pradeta-nagrineti-peticija-sajungoje-kurioje-visi-lygus-negali-buti-antrarusiu-ukininku/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos