Pratęsiamas paraiškų priėmimas buferinėje zonoje

Žemės ūkio ministerija, siekdama diversifikuoti nukentėjusiųjų nuo afrikinio kiaulių maro žemės ūkio veiklą bei skatindama investicijas buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje, priėmė sprendimą iki š. m. spalio 31 d. pratęsti paraiškų priėmimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį (gyvulininkystės sektorius buferinėje zonoje).

Paramos gali kreiptis tik pareiškėjai, vykdantys gyvulininkystės veiklą ir įgyvendinantys investicijas valdoje, kuri yra įregistruota ir kurios daugiau negu 50 proc. patenka į buferinę afrikinio kiaulių maro zoną.

Siekiant efektyviai panaudoti miškams įveisti skirtas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos lėšas, iki š. m. spalio 31 d. pratęsiamas paraiškų surinkimas pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį