Prezidiumo posėdyje ir apie ateities BŽŪP, ir apie šiandienines problemas

IMG_2224

(2018-01-23)

Sausio 19 d. LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“ vyko išplėstinis Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo narių posėdis. Posėdis pradėtas šventine gaida, kai LŪS pirmininkas J. Talmantas įteikė padėkas nuo visos organizacijos už indėlį į LŪS veiklą dviems LŪS prezidiumo narėms garbingų jubiliejų proga: LŪS vicepirmininkei, aktyviai LŪS Joniškio skyriaus pirmininkei Lilijai Teresei Šermukšninei ir Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkei, buvusiai ilgametei LŪS pirmininkei Genutei Staliūnienei. Kadangi šiemet buvo pirmas LŪS narių prezidiumo posėdis, tai klausimų buvo aptarta visa eilė.

2017 m. lapkričio 29 d. ES Komisijai paskelbus komunikatą „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, prasidėjo konkretesnės diskusijos dėl ES Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po2020 m. Pirminė komunikato apžvalga LŪS nariams buvo pristatyta gruodžio 12 d. vykusiame LŪS tarptautinės veiklos apžvalgos renginyje. Š.m. sausio 9 d. Komisijos atstovybėje Lietuvoje vyko suinteresuotų atstovų diskusijos dėl BŽŪP ateities ir komunikatą pristatė Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato direktorius Tassos Haniotis, atsakingas už strategiją, paprastinimą ir politiką. Diskusijoje dalyvavęs LŪS pirmininkas Jonas Talmantas klausė svečio,kodėl toliau yra diskriminuojami Lietuvos ūkininkai; kaip atrodys tiesioginių išmokų konvergencija tarp šalių narių, kodėl žalinimo išmokos, kurios, beje, mokamos už tą pačią praktiką visoje ES, ženkliai skiriasi, kokius rezultatus turės parodyti ūkininkas, norėdamas gauti išmoką naujuoju laikotarpiu. Per susitikimą pastebėta, jog T. Haniotis laikėsi pozicijos, kad, skiriant daugiau lėšų vieniems, kažkam finansavimą tektų sumažinti. Komisijos atstovas aiškiai išsakė Komisijos poziciją, jog komunikatas kalba apie teisingesnes išmokas, bet tai toli gražu nereiškia, kad jos bus vienodos. Nelygaus žemdirbių rėmimo priežastis Komunikate iliustruoja ūkininkų pajamų palyginimas su kitų ekonomikos sektorių atlyginimo dydžiu šalyse narėse. Pasak Lietuvos ūkininkų sąjungos LŪS tarptautinių ryšių koordinatorės Jovitos Motiejūnienės, palyginimui naudoti Eurostato duomenys 2011-2013 metų, kas neatspindi tikrosios pajamų padėties žemės ūkyje šiandien (neįvertintas Rusijos embargas, kiaulių maras, pieno krizė, nuolat krintančios grūdų kainos). Komunikate nė žodžiu neužsimenama apie finansavimą, nes dar nėra susitarta dėl bendro ES biudžeto. Jame išdėstytas planas atrodo labai ambicingas, jame kalbama apie siekį atitikti pačius įvairiausius interesus, apie šalių narių laisvę kurti strategijas, kurios atitiktų ES tikslus. Tačiau J.Motiejūnienė abejoja, ar pakaks BŽŪP biudžeto platiems užmojams įgyvendinti, ar lietuviai gebės pasinaudoti duodama laisve. LŪS prezidiumo posėdžio dalyviai taip pat svarstė klausimą, ar būtų geriau, jei būtų įgyvendintas šiuo metu sklandantis siūlymas remti žemdirbius ne pagal turimus hektarus, o skiriant išmokas ūkiui. Klausimo aktualumas pakėlė kitą jautrią temą – KPP lėšas ir jų naudojimą investicijoms, kai pastaruosius kelis metus valdžia remdama konkretų sektorių ar tik statybas supriešina pačius ūkininkus.

IMG_2183 IMG_2200

Posėdyje aptarta situacija dėl pagrindinių žemdirbių organizacijų inicijuotos peticijos „Europos Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų“. Aktyviai vyksta peticijos pasirašymas rajonuose. Į šį darbą be žemdirbių organizacijų yra įsitraukę savivaldybės, seniūnijos, kredito unijos ir LŽŪKT biurai. Dar kartą atkreiptas dėmesys, jog peticiją gali pasirašyti vieną kartą visi Lietuvos pilnamečiai piliečiai, nepriklausomai nuo to, ar jie ūkininkauja, ar ne. Peticija bus įteikta Europos Parlamentui. Pasak LŪS tarptautinių ryšių koordinatorės J. Motiejūnienės, teikti peticiją per Lietuvos Europarlamentarą B. Ropę Europos Parlamentui nuspręsta todėl, kad ES parlamentas gali imtis svarstyti net vieno asmens pateiktą kreipimąsi, o norint kreiptis į Europos Komisiją, tektų surinkti ne mažiau kaip 1 mln. parašų iš ne mažiau kaip 7 Bendrijos valstybių. Peticijos parašai renkami tik Lietuvoje, nes kitų Baltijos šalių žemdirbių aktyvumas bendroms iniciatyvoms nėra didelis, o norint pasiekti bendrą sutarimą būtų užtrukta per ilgai. Posėdžio dieną keletas rajonų jau pristatė dalį parašų.

IMG_2233 IMG_2298

Diskutuojant dėl visuotinį žemdirbių suvažiavimo dar kartą patvirtina, jog jis vyks vasario 9 d. Jonavos sporto arenoje (Žeimių g. 17, Jonava). Suvažiavimo iniciatorių atstovai sausio 24 d. renkasi į bendrą pasitarimą dėl suvažiavimo detalių ir darbotvarkės patvirtinimo. LŪS posėdžio dalyviai diskutavo, kad šioje situacijoje suvažiavime svarbu kelti ne tik problemas, bet labai svarbu apginti ūkininkavimo vardą, kuris pastaruoju laiku visuomenės akyse yra tiesiog sutryptas. Garbės valdantiesiems neprideda ir žurnalistų pakelta tema dėl susijusių asmenų bei maksimalaus žemės kiekio – problema, kurią LŪS kėlė klausimus eilę metų, tačiau niekada nesulaukė palaikymo ir deramo atsako iš valdžios institucijų. Iš rajonų tikimasi bent po vieną autobusą dalyvių. LŪS skyriai raginami kelti klausimus, kuriuos būtų galima pateikti valdžios atstovams iki suvažiavimo.

IMG_2250 IMG_2282

Praėjusių metų pabaigoje Europos Komisija patvirtino leidimą naudoti glifosatą dar 5 metus. VAT prie ŽŪM pateikė pasiūlymą apsvarstyti galimybę uždrausti naudoti glifosatą prieš derliaus nuėmimą, t. y. pakeisti registruotų augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, išbraukiant naudojimą prieš javų, žirnių, linų, žieminių ir vasarinių rapsų derliaus nuėmimą ir neįrašyti į sąrašą jo naudojimo, registruojant naujus augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra glifosato. Nuomonių buvo įvairių, tačiau balsuojant buvo nuspręsta pritarti nuostatai – naikinti leidimą naudoti glifosatą prieš derliaus nuėmimą, taip išvengiant priešpriešos tarp ūkininkų ir vartotojų bei parodant ūkininkų siekį užtikrinti saugaus maisto gamybą.

IMG_2301 IMG_2305

Vis dažniau girdimi pasisakymai, kad Lietuvos žemės ūkis vis labiau jaučia kvalifikuotų darbuotojų stygių, trūksta ir nekvalifikuotos darbo jėgos. Neva, vietos gyventojai už jiems siūlomą atlyginimą dirbti nenori, be to, daugelis darbingo amžiaus vietinių jau emigravę. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaromuose profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašuose pagal ekonomines veiklos rūšis 2018 m. pirmam pusmečiui žemės ūkio sektoriaus nėra, jo nebuvo ir 2017 m. II pusmečio sąrašuose. Buvo diskutuota, ar yra poreikis tokių žmonių įdarbinimui žemės ūkyje. Vyko labai emocingos diskusijos, kuriose buvo dvi ryškios nuomonės, kad reikia sudaryti lengvesnes sąlygas įdarbinti asmenis iš trečiųjų šalių ir, kad to neleisti, nes ir taip pas mus per daug darbo emigrantų – ūkininkai turi mokėti daugiau savo šalies piliečiams. Zarasų ir Jonavos skyriai pasidalino patirtimi apie žinomus atvejus, kai ūkiuose dirba žmonės iš Ukrainos gyvulininkystės ūkiuose tuos darbus, kurių mūsų tautiečiai kratosi, nes reikia iš tiesų daug dirbti. Ūkininkai ukrainiečių darbu patenkinti. Balsuojant šiuo klausimu buvo nutarta siekti įtraukti žemės ūkio sektoriaus profesijas į sąrašą, pagal kurį būtų galima kreiptis dėl lengvesnio leidimo įdarbinti trečiųjų šalių piliečius.

IMG_2245 IMG_2266

Š.m. vasario 28 d. vyks Žemės ūkio rūmų suvažiavimas. Jame bus bandoma vėl rinkti naują ŽŪR pirmininką ir Tarybą. LŪS prezidiumo posėdyje prisistatė du šiuo metu žinomi kandidatai į ŽŪR pirmininkus: buvęs „Ūkininko patarėjo“ vyr. redaktorius Vytenis Neverdauskas ir Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos Tarybos narys iš Ignalinos rajono Robertas Amšiejus. V. Neverdauskas kalbėjo apie siekį atstatyti Žemės ūkio rūmų demokratinį valdymą ir įstaigos reputaciją. Sėkmės atveju ŽŪR direktoriumi jis pasirinktų Mindaugą Maciulevičių, kuris taip pat dalyvavo posėdyje. R. Amšiejus kalbėjo apie savo veiklą žemės ūkio sektoriuje ir pasiryžimą atstovauti visų žemdirbių interesams. LŪS nusprendė kol kas neremti nei vieno kandidato, o savo sprendimą priimti tik sulaukus visų kandidatų sąrašo. Į ŽŪR suvažiavimą nuspręsta deleguoti LŪS vicepirmininką R. Juknevičių. LŪS pirmininkas J. Talmantas nedalyvaus ŽŪR suvažiavime ir nekandidatuos į ŽŪR pirmininkus. LŪS taip pat susilaikė nuo savo kandidato į naujai renkamą ŽŪR Tarybą siūlymo.

IMG_2242 IMG_2236

Diskutuota dėl konkurso „Metų ūkis 2018“. Šiemet bus skelbiamas jau 25 konkursas. Išsakyti LŪS administracijos siūlymai ir pasiūlyta juos apsvarstyti rajonuose, nes konkursas paprastai paskelbiamas pavasarį, todėl jam būtina laiku paruošti atitinkamas nuostatas.

LŪS Kupiškio Z. Aleksandravičiaus pasiūlymu aptartas klausimas dėl vietinės reikšmės kelių tvarkymo. Kiti rajonai jo siūlymams pritarė. Ir kaip jau įprasta, posėdžio pabaigoje aptartas nario mokesčio mokėjimo ir skolininkų klausimas.

ŽŪM raštas dėl vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros

VAT raštas dėl glifosato naudojimo prieš derliaus nuėmimą

 Informaciją parengė Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį