Priemonės nukreiptos prieš koronaviruso plitimą nesutrukdys šalies žemdirbiams visiškai patenkinti vidaus rinkos maisto poreikių

(2020-03-13)

Lietuvos žemės ūkio tarybos pranešimas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino priemones, kurių tikslas sustabdyti koronaviruso plitimą šalyje. Lietuvos žemės ūkio Taryba, kurios nariai gamina apie 80 proc. šalies žemės ūkio produkcijos, atsakingai pareiškia, jog žemdirbiai yra pajėgūs užtikrinti maisto pramonės aprūpinimą aukščiausios kokybės žaliavomis. 

Lietuvos žemdirbių pagaminta žemės ūkio produkcija, iš kurios gaminami maisto produktai, visiškai atitinka ES kokybės ir maisto saugos standartus, įskaitant aplinkosaugos reikalavimus, dažnai juos viršydama. Tai liudija net tik vidaus rinkos vartotojų pripažinimas, bet ir sėkminga eksporto plėtra į ES bei trečiųjų šalių rinkas, kur paprastai patenka didesnė dalis Lietuvoje pagamintos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos.

Lietuvos žemės ūkio taryba pritaria savalaikėms LRV pastangoms bei ryžtingiems sprendimams užkirsti kelią plintančiai pandemijai bei ragina šalies gyventojus nepanikuoti ir pasitikėti šalies žemės ūkio ir maisto pramonės sektorių gebėjimais pilnai aprūpinti mūsų šalies gyventojus saugiu maistu.

Lietuvos žemės ūkio taryba:

Lietuvos ūkininkų sąjunga

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Lietuvos grūdų augintojų asociacija

Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Lietuvos  žemės ūkio kooperatyvų asociacija

Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacija

Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija

Lietuvos arklių augintojų asociacija

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija

Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį