Darbuotojų saugos būklės deklaravimas

PRIMENAME, jog ūkio subjektų, turinčių daugiau nei 1 darbuotoją, dirbančių pagal darbo sutartį, informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams pateikimo Valstybinei darbo inspekcijai terminas pratęstas iki 2014 m. liepos 1 d. (Žin. 2013, Nr. 131-6731). Deklaraciją galima pateikti per Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą. Jei nėra galimybės užpildyti elektroninę DSS deklaracijos formą, galima ją pildyti kompiuteriu ir atspausdintą užpildytą formą išsiųsti paštu adresu Algirdo g. 19, Vilnius arba pristatyti į artimiausią VDI teritorinį skyrių. Pageidaujantiems, VDI specialistai teikia konsultacijas apie privalomąjį deklaravimą. Kai kurie mūsų nariai-skyriai jau yra sėkmingai pasinaudojo VDI teritorinių skyrių specialistų konsultacijomis,  pasikviesdami juos į savo narių susirinkimus.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį