Rudenį – daugiau VDI dėmesio saugiam žemės ūkio produkcijos sandėliavimui

Rugsėjo-lapkričio mėnesiais, kuomet, pačiame rudens darbų įkarštyje, didžiausia nelaimingų atsitikimų darbe tikimybė, darbo inspektoriai tikrins, ar saugiai ūkiuose sandėliuojama žemės ūkio produkcija. Tokios planinės darbuotojų saugos ir sveikatos akcijos vykdomos kasmet, siekiant padėti darbdaviams išvengti darbuotojų traumų ar žūčių.

 Kasmet žemės ūkio įmonėse įvyksta dešimtys nelaimingų atsitikimų: šiais metais, nors jose žūčių kol kas išvengta, darbe 39 žmonės susižalojo lengvai, dar 3 – sunkiai (pernai per tą patį laikotarpį žuvo 1 darbuotojas, 2 susižalojo sunkiai, o 46 – lengvai). Darbuotojai nuskęsta grūdų aruoduose, patiria traumas nukritę nuo neaptvertų estakadų, transporto priemonių priekabų, juos sužaloja veikiantys įrenginiai, krentantys sandėliuojami šiaudų ryšuliai.

Praeitų metų rugpjūčio 20 dieną Panevėžio rajone UAB „Baltic fields“ pagalbinį darbininką užmušė ant jo užkritęs supresuotų šiaudų ryšulys (spudulas). Tyrimo metu nustatyta, kad nebuvo parengta šiaudų ryšulių sandėliavimo technologija, pavojingos zonos prie nesaugiai sukrautų ryšulių nebuvo aptvertos ar paženklintos įspėjamaisiais ženklais.
Kitą dieną po šio nelaimingo atsitikimo darbe nukritęs nuo sandėlio estakados sunkią galvos traumą patyrė Kėdainių rajono Aušros ŽŪB vairuotojas-darbininkas. Jis, norėdamas užfiksuoti grūdų išpylimo bunkerį dengiantį dangtį kabliu, užlipo ant estakados, paskui ant bunkerio krašto bei mūrinės sienelės. Neišlaikęs pusiausvyros darbuotojas nukrito iš 1,7 metrų aukščio. Nelaimingo atsitikimo priežastis – nesaugi darbo vieta: neįrengtas grūdų išpylimo bunkerio apsauginis aptvaras, apsaugantis nuo nukritimo.

Šių metų rugpjūčio 19 dieną Šiaulių rajono Dauginčių kaime mobilioje grūdų džiovykloje žuvo pas ūkininką dirbęs dvidešimtmetis jaunuolis. Jam buvo nurodyta išvalyti džiovyklą nuo paplėkusių grūdų. Vaikinas kažkokiu būdu pateko į veikiančio įrenginio, t. y. mobiliosios grūdų džiovyklos vidų, kur besisukančios maišyklės detalės jį mirtinai traumavo. Įvykio aplinkybės ir priežastys tiriamos. Įtariama, kad darbuotojas pas ūkininką dirbo nelegaliai.

Šių metų rugpjūčio 7-ąją Jurbarko rajono Vadžgirio kaime grūdų aruode nuskendo 13-metis paauglys. Jis įkrito į išbetonuotą duobę, į kurią pilami atvežti grūdai. Iš duobės berniukas pats išlipti negalėjo, nes krentančių grūdų srovė jį įtraukė gilyn. Jurbarko rajono policijos komisariato duomenimis, nelaimė įvyko vaikams žaidžiant. Atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad grūdų priėmimo duobė buvo neapsaugota kolektyvinės saugos priemonėmis, todėl darbo aplinka tapo pavojinga sveikatai ir ūkininko darbuotojams, ir pašaliniams asmenimis.

Darbdaviai ypač atidžiai turėtų parengti darbui jaunus asmenis – neturėdami patirties bei darbų saugos žinių, gerai nesusipažinę su savo darbu, dar neišmokę tinkamai įvertinti jo keliamos rizikos, jie nukenčia dažniausiai. Todėl gyvybiškai svarbu prižiūrėti jaunų asmenų darbą, užtikrinant, kad būtų taikomi saugaus darbo metodai, aiškinant jų svarbą, patiems rodant gerą pavyzdį, padedant diegti saugos kultūrą. Ypač tai taikytina praktiką atliekantiems studentams, mokiniams, talkinantiems ūkiuose, naujai priimtiems darbuotojams.

Tiriant nelaimingus atsitikimus darbe nustatyta, kad kartais ir patys ūkininkai nežino nei mechanizmų veikimo principų, nei saugių darbo metodų, neturi įrenginio naudojimo techninės dokumentacijos valstybine kalba, taigi, negali deramai apmokyti saugiai dirbti ir savo darbuotojų.

Pabrėžtina, jog žemės ūkis – vienas iš rizikingiausių ekonominės veiklos sektorių ir nelegaliems darbuotojams: traumų tikimybė čia – labai didelė, o nelaimingo atsitikimo atveju jie negali pasinaudoti valstybės teikiamomis socialinėmis garantijomis, visos su gydymu ir nedarbingumu susijusios išlaidos gula ant jų ir jų artimųjų pečių. Todėl inspektavimų metu bus kreipiamas dėmesys ne tik į darbuotojų saugą ir sveikatą, bet ir į tai, ar visi ūkyje dirbantys asmenys yra tinkamai įdarbinti (pasirašytos darbo sutartys ir apie tai laiku pranešta „Sodrai“ arba naudojami paslaugų kvitai).

Atsižvelgiant į nelaimingų atsitikimų ir nelegalaus darbo naudojimo paplitimą žemės ūkio sektoriuje bei siekiant skleisti gerąją saugaus darbų organizavimo praktiką žemės ūkio įmonėse ir ūkininkų ūkiuose, VDI, bendradarbiaudama su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba bei jos rajonų biurais, regionuose organizuos paskaitų ciklą. Apie renginius bus papildomai informuojama VDI interneto svetainėje.

Žemės ūkio subjektai bus tikrinami pagal Saugaus žemės ūkio produkcijos sandėliavimo darbų vykdymo kontrolinį klausimyną, kuris yra paskelbtas VDI interneto svetainės skiltyje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra / Įmonių tikrinimo klausimynai.

VDI informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį