- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Seime vyksta diskusija dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo apribojimų

Seime balandzio 19_3

(2017-04-19)

Europos Parlamento nario Bronio Ropės iniciatyva, palaikant Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui, Seimo Konstitucijos salėje šiandien vyksta diskusija „Dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo apribojimų“, kurioje ūkininkų lūkesčių į Lietuvą atvyko išklausyti Europos Komisijos atstovai. Savo pranešimus pristatys Europarlamentaras Bronis Ropė, Žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas, LŪS pirmininkas Jonas Talmantas, Europos Komisijos atstovas Thomas Wiedmann. Po pranešimų vyks diskusija su Lietuvos Respublikos Seimo nariais ir ūkininkų atstovais. Nuo LŪS diskusijoje dalyvauja apie 30 ūkininkų.

Kaip žinia, dėl kvalifikacinių reikalavimų žemės įgijėjui bei kitų suvaržymų verslui Europos Komisija 2015 m. kovo 26 d. pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kad šie reikalavimai prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės principams pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 ir 63 straipsniams. Remiantis tuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija parengė žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo palengvinimus, kuriems dėl baimės mokėti nustatytą minimalią vienkartinę baudą 644 tūkst. eurų, šių metų vasario mėn. pritarė  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, galutinius sprendimus palikdama priimti Lietuvos Respublikos Seimui.

Seime balandzio 19_2 Seime balandzio 19 d.

Darant pakeitimus vertėtų atkreipti dėmesį, kad žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo reguliavimas nėra draudžiamas. Vokietija itin griežtai vertina žemės ūkio paskirties žemės naudojimą ne pagal paskirtį, o Švedijoje tam tikrais atvejais pirkėjui yra keliami kvalifikacijos reikalavimai, daugelyje valstybių kitų valstybių piliečiams taikomi specialūs leidimai ir valstybiniai pritarimai. Tam, kad žemės įsigijimas būtų reguliuojamas nacionaliniu lygmeniu, yra ne kartą pritarusi ir Europos Komisija. Todėl diskusijoje bus siekiama dar kartą atkreipti dėmesį, kad Lietuvos viešasis interesas reguliuoti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą nėra išskirtinis. LŪS šiemet teikė visoms institucijoms savo pastabas, siūlydama išlaikyti galiojantį žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymą, įvedant tik pataisymus tiems saugikliams, kurie iš tikrųjų yra apeinami ir jais piktybiškai naudojamasi.

Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/seime-vyksta-diskusija-del-zemes-ukio-paskirties-zemes-isigijimo-apribojimu/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos