SEMA II – Tvaria antrepreneryste paremtas daugiafunkcinis žemės ūkis

SEMA_image_1

2018-09-13

Viena iš aktualiausių žemės ūkio sektoriaus problemų yra kartų kaita. Jaunimas praranda susidomėjimą žemės ūkiu ir traukiasi iš šios sferos. Tik apie 6.5% Europos (Lietuvoje – 5,9%) ūkių yra valdomi verslininkų, kurių amžius yra iki 35 metų (www.ceja.eu, 2018). Jei inovatyvūs, energingi ir motyvuoti jaunuoliai nebus skatinami steigti savo ūkių, Europa ir visas pasaulis gali susidurti su labai rimta problema – augančiai žmonių populiacijai tiesiog ims trūkti maisto.

Europos Sąjunga deda pastangas, siekdama ištaisyti šią padėtį, todėl yra finansuojami projektai, padėsiantys jauniesiems ūkininkams startuoti ir įgyti reikiamų verslo valdymo įgūdžių. ES remia jaunuosius ūkininkus, nes jie yra būtini žemės ūkiui Europoje. Jie lengviau priima naujoves, jiems yra artimos inovacijos, išmanus ūkininkavimas ir mokslu paremti tyrimai, kurie garantuoja tvaraus, pelningo ir produktyvaus ūkio vystymąsi. Jaunam ūkininkui yra artimesnės tvaraus žemės ūkio idėjos, aplinkos apsauga, bioįvairovės išsaugojimas dabar ir ateityje. Skirdama finansavimą tam tikroms sritims Europos sąjunga daro įtaką tolimesnei ūkio plėtrai Europoje (kokie gyvuliai bus auginami, kokios sėklos populiaresnės, kokio tipo ūkiai steigsis ir t. t.).

Vienas iš šiuo metu įgyvendinamų ES remiamų projektų yra SEMA II – Tvaria antrepreneryste paremtas daugiafunkcinis žemės ūkis (projekto kodas: 2017-1-PL01-KA202-038632).Penki partneriai iš skirtingų ES šalių (PL, ES, LT, BE, DE) įgyvendindami projektą SEMA II (2017-1-PL01-KA202-038632) surėmė pečius siekdami sumažinti jaunųjų ūkininkų ir šeimos verslų valdytojų ekonomikos, organizacinių žinių trūkumo problemą. Visapusiškas bendradarbiavimas buvo sukurtas tarp tyrimų ir konsultacijų organizacijų (WUELS, IfLS), suaugusiųjų mokymo organizacijų (DEFOIN, ARID), Europos jaunųjų ūkininkų organizacijos (CEJA) ir edukacinių technologijų instituto (BETI).

SEMA II projektu prisidedama prie šiandieninių žemės ūkio problemų sprendimo – ūkininkavimas, kaip verslo šaka, tampa vis mažiau populiari jaunimo tarpe, jaunuoliai nemato savo ateities šioje sferoje, todėl dažnai palieka kaimo vietoves ir keliasi į miestus. CEJA (Europos jaunųjų ūkininkų taryba) atliko tyrimo yrimo rezultatai parodė, kad to priežastimi jaunuoliai įvardina nepakankamą ūkininkavimo kaip veiklos prestižą, kuris atsiranda dėl visuomenės požiūrio į šią veiklą. Taip pat jauni žmonės nemano, kad ūkininkavimas galėtų tapti pelninga veikla, kuria jie norėtų užsiimti ateityje (European Young Farmers: Building a Sustainable Sector report, 2017).

SEMA_image_2

Nepaisant to, kad ūkininkystė jau seniai nebėra vien tik fiziniu darbu paremtas sektorius, nemaža dalis visuomenės šią sferą įsivaizduoja būtent taip. Ūkis yra verslas, kurį sudaro nemažai skirtingų aspektų ir sričių, kurias turi išmanyto jo valdytojas. Baltijos edukacinių technologijų instituto direktoriaus ir ilgamečio Aleksandro Stulginskio universiteto docento dr. Gvido Rutkausko teigimu – „ūkininkas dabar turi ne tik žinoti kaip gauti didesnį derlių, jis taip pat turi atlikti ir vadybininko, marketingo ar komunikacijos eksperto, kartais net tyrėjo funkcijas.“. Tai rodo, kad palankios verslo kūrimo sąlygos nėra vienintelė paskata, kuri gali padėti pritraukti daugiau žmonių į žemės ūkį. Tobulėjimo sąlygų suteikimas ūkininkams taip pat yra labai svarbi sfera, į kurią yra būtina atkreipti dėmesį. Tinkamas išsilavinimas ir profesinis ugdymas yra pačių Europos ūkininkų vertinamas kaip neatsiejama jų gyvenimo būdo dalis, padedanti gyventi pilnavertį gyvenimą kaimo vietovėje (58,28% įvardino tai kaip būtinybę gyvenimo kokybei užtikrinti). Dėl šios priežasties, investuoti į žinių tobulinimą (38.85%) jauniesiems ūkininkams yra beveik taip pat svarbu kaip ir į ūkio valdos išplėtimą (42,13%) (European Young Farmers: Building a Sustainable Sector report, 2017). Akivaizdu, kad jaunas ūkininkas vertina savo įgūdžių ugdymą ne ką mažiau nei ūkio plėtrą ir supranta, kad tai yra viena iš investicijų, kurias jis turi padaryti, kad galėtų sėkmingai vykdyti savo veiklą. SEMA II projekto metu siekiama įvertinti šiandienių ūkininkų tobulėjimo poreikius ir atliepiant į juos sukurti aukštos kokybės mokymosi galimybes. Jauniesiems ūkininkams ir šeimos ūkių valdytojams projekto metu kuriamos galimybės peržengiančios formalaus profesinio ugdymo ribas ugdant jų suvokimą apie daugiafunkcinę ūkininkystę ir jos pritaikymo būdus.

SEMA_image_3

SEMA II projekto metu  atsižvelgus į ekspertų ir ūkininkų nuomonę, kuriama mentorystės platforma apimanti tokias temas kaip: verslo plano rašymas, verslo valdymas, inovacijų diegimas ūkyje, alternatyvūs finansavimo šaltiniai, marketingas ir produktų viešinimas, pažinčių rato plėtojimas, laiko valdymas ir efektyvi komunikacija. Temos buvo pasirinktos, atsižvelgus į pačių Europos ūkininkų išreikštus tobulėjimo poreikius. Šiuo metu, renkamos sėkmingų ūkininkų istorijos, kurios bus pasitelktos kaip mokymosi priemonė. Atviri mokymosi ištekliai bus skirti visiems jauniausiesiems ūkininkams ir šeimos ūkių valdytojams, norintiems ugdyti savo antreprenerystės įgūdžius. Prisijunkite prie projekto jau dabar ir pasinaudokite jums suteikta galimybe adresu: http://sema2.eu

SEMA_Green_ENG

Straipsnį parengė

Vytautė Monastyreckienė | projektų vadovė
Baltijos edukacinių technologijų institutas
Tel.: 864582539

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį