Senųjų metų pabaigoje – Naujųjų tikslai ir viltys

social_dialogue_(2015-11-16)

Kasmet Europos žemės ūkio darbdavius atstovaujanti organizacija GEOPA-COPA rengia Generalinės asamblėjos posėdį. Šiemet renginys buvo išskirtinis tuo, jog dvejų metų kadencijai buvo renkami GEOPA-COPA prezidentas, viceprezidentai ir tarybos nariai.

Kadangi prezidento pozicijai kandidatūrą pateikė tik vienas asmuo, tai bendru sutarimu buvo nutarta antrai kadencijai išrinkti Belgijos atstovą Chris Botterman, nuo 1985 m. dirbantį socialinio dialogo vystymo klausimais žemės ūkio sektoriuje.

Viceprezidentais tapo Suomijos atstovas Veli-Matti Rekola ir Prancūzijos atstovas Jozeph Lechner. Abu kandidatai išrinkti antrai kadencijai. Jozeph Lechner, pats būdamas ūkininku ir auginantis apynius Prancūzijoje yra aktyvus darbdavius atstovaujančių organizacijų jo šalyje narys, Elzaso regiono darbo komisijos prezidentas, intensyviai ginantis sąžiningus, atvirus ir teisingus darbo santykius tarp darbdavių ir darbuotojų.

Suomijos atstovas Veli-Matti Rekola, 95 ha šeimos ūkio bendrasavininkis, yra ilgametis GEOPA narys. Nuo 2000 m. yra žemės ūkio darbdavių federacijos vykdomasis direktorius, aktyvus visuomeninis veikėjas.

Biuro nariais gali būti 4 asmenys, tačiau, įvertinus tai, kad buvo pateiktos tik trys kandidatūros, bendru GEOPA narių sutarimu, nuspręsta pritarti vieningai, kad Ignacio Lopez Garcia-Asenjo (ASAJA – Ispanija), Claudia Merlino (CIA-Italija), Agnieszka Rolewska (FZPR-Lenkija) taptų biuro nariais.

Generalinės asamblėjos metu buvo aptarti ateinančių metų darbų planai ir temos. Nuspręsta, jog 2016-aisiais bus koncentruojamasi į nedeklaruoto darbo platformos darbą, bus sprendžiama, kaip socialiniai partneriai gali prisidėti prie jos veiklos. Aktualiu išliks ir komandiruojamų darbuotojų klausimas. Taip pat ruošiamasi toliau nagrinėti sezoninių darbuotojų situaciją ES ir kaip socialinių partneriai prisideda prie sezoninio darbo reglamentavimo supaprastinimo.

Aktualiu klausimu išliks ir statistinių duomenų apie žemės ūkio sektorių rinkimo ir analizės poreikis. Europos žemės ūkio darbuotojus atstovaujanti organizacija EFFAT ruošiasi pristatyti naują projektą susijusį būtent su statistinių duomenų rinkimu. Projekto tikslas – surinkti kuo tikslesnius duomenis, susijusius su demografiniais ir sezoninio darbo žemės ūkyje duomenimis, išsiaiškinti, kokio pobūdžio darbo sutartys dominuoja šiame ekonominiame sektoriuje, kokia darbuotojų kvalifikacija, kokia darbo rinka ir jos plėtros galimybės.

Chris Botterman siūlė kitąmet daugiau orientuotis į problemas susijusias su Europos darbuotojų mobilumu. Ypatingą dėmesį atkreipiant į socialinio draudimo mokėjimo ypatumus šalyse narėse, kad žmogus sulaukęs pensijinio amžiaus galėtų gauti pensiją iš vienos šalies.

Didžiausia problema su mokestine sistema būna samdant trumpalaikius darbuotojus, ypač sezoninius. Ūkininkai darbdaviai neturi laiko kovoti su biurokratiniais reikalavimais, ypač darbymečiu. Darbdaviams sistema turi būti supaprastinta, ypač dėl kalbinių skirtumų ir skirtingų mokestinių sistemų. Pagal naują darbuotojų mobilumo direktyvą, jei asmuo pradirba savo šalyje ne mažiau kaip 25 proc. metuose, tai mokesčiai už jį turi būti mokami jo tėvynei, jei mažiau – šalyje, kurioje asmuo dirba.

GEOPA-COPA stengiasi išlaikyti darbų tęstinumą bei sekti aktualių temų pulsą tam, kad Europos ūkininkai darbdaviai gebėtų laiku ir tinkamai reaguoti į kylančias problemas ir būti konkurencingi nuolat kintančioje darbo santykių arenoje.

LŪS projekto ekspertė Giedrė Kojalienė

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį