Siekiama apsaugoti ES ir valstybės biudžetą

Siekiant, kad ES parama pasiektų tik tuos paramos gavėjus, kurie nepiktnaudžiauja jos teikiamomis  galimybėmis, buvo parengta tvarka galimiems dirbtinų sąlygų paramą gauti sukūrimo atvejams nustatyti. Jos nuostatos taikomos jau pirmųjų kvietimų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą metu.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), administruodama Europos Sąjungos (ES) paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei 2007-2013 m. paramos laikotarpiu, ne kartą susidūrė su atvejais, kai ES lėšomis remiamus projektus įgyvendinantys paramos gavėjai dirbtinai sukūrė sąlygas paramai gauti.
Siekiant užkirsti kelią neteisėtam paramos skyrimui ir panaudojimui, buvo parengta ir 2014 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės patvirtinta Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika. Metodikoje apibrėžiami kriterijai, kuriais remiantis bus nustatomi pareiškėjai arba paramos gavėjai, dirbtinai sukūrę sąlygas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
Visą straipsnį skaitykite NMA tinklalapyje.
NMA informacija
Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį