- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Šiemet deklaruotas dar didesnis žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas

Liepos 10 d. – paskutinė diena šiais metais, kai buvo galima pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei prašyti tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus, mėsines avis, ėriavedes, specialiosios paramos už parduotą pieną, taip pat išmokų už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones.

Pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui bei suskaičiavus ir pavėluotai pateiktas paraiškas (tokių buvo 3 507), šiemet iš viso gauta 142 tūkst. 690 paraiškų, jose deklaruotas plotas siekia apie 2 mln. 835 tūkst. ha. Deklaruojančiųjų skaičius kasmet mažėja, tad ir 2014 metais išliko tokia pat tendencija, susijusi su ūkių didėjimu. Lyginant su 2013 metais, šiemet pateikta 8,5 tūkst. paraiškų mažiau, bet deklaruotas plotas padidėjo 33,5 tūkst. ha. Vis daugiau deklaruojančiųjų naudojasi el. bankininkystės paslaugomis – tokiu būdu paraiškas patvirtino 2 445  pareiškėjai (2013 m.– 2 254 pareiškėjai).

Daugiausia deklaruota žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų Panevėžio (111 150 ha), Kėdainių (103 766 ha), Raseinių (99 208 ha), Šakių (95 621 ha), Radviliškio (93 467 ha), Vilkaviškio (84 790 ha), Kelmės (84 515 ha) rajonuose. Daugiausia paraiškų pateikta Alytaus (5 572), Šilalės (4 993), Šilutės (4 773) rajonų savivaldybėse.

Pagal deklaruotus žemės ūkio kultūrų plotus Lietuvoje didžiausius plotus užima žieminiai kviečiai (359 012,30 ha), vasariniai kviečiai (353 711,20 ha), vasariniai ir salykliniai miežiai ( 263 736,96 ha), žieminiai kvietrugiai (88 398,59 ha), avižos (76 190,21 ha), rugiai (37 889,83 ha). Lietuvoje šiemet deklaruotas 15 898,81ha bulvių, 4 242,56 ha daržovių plotas.

Pareiškėjai iki liepos 10 d. galėjo pavėluotai pateikti deklaracijas, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, prasidės pateiktų paraiškų administravimo procesas: bus nagrinėjami paraiškų duomenys, gauti pareiškėjų dokumentai, prireikus užsakomos patikros vietoje ir kt. Nuo liepos 10 d. iki gruodžio 1 d. pareiškėjai dar galės pateikti paraiškas tik tais atvejais, kai vėlavimas nepriklauso nuo jų valios (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai).

Šiemet Lietuvoje bus teikiama papildoma parama žemdirbių pirmiesiems 30 hektarų, todėl griežtai kontroliuojama, kad pareiškėjai, siekdami gauti didesnę paramos sumą, nedalytų savo žemės ūkio valdos į smulkesnes ar tyčia neplėstų mažos (nesiekiančios 30 ha) valdos ploto.  Siekiant išsiaiškinti norinčiuosius neteisėtai pasipelnyti iš naujosios paramos schemos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai pavesta nustatyti tokius pareiškėjus.

 LR žemės ūkio ministerijos informacija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/siemet-deklaruotas-dar-didesnis-zemes-ukio-naudmenu-ir-paseliu-plotas/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos