Skelbiamas konkursas „Metų ūkis 2016″

paveikslelis (2016-07-11)

Lietuvos ūkininkų sąjunga skelbia „Konkursą „Metų ūkis 2016“. Konkursas organizuojamas jau dvidešimt trečią kartą. Jo dalyviais gali būti Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, aktyviai savo, kaip ūkininko, veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra gyvybinga ir veikli rajono Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse. Konkurso rezultatus kartu su užpildyta protokolo išrašo forma ir dalyvių anketomis LŪS administracijai būtina pristatyti iki 2016 m. spalio 14 d. imtinai.

Konkurso pradžia – nuo paskelbimo spaudoje.

Informacija pasiteiravimui: 8-37 225301, 8-687 83457, el.paštu: lus@lus.lt

Konkurso nuostatai 2016 m.

Dalyvio anketa

Vertinimo komisijos protokolo išrašo forma

KONKURSO “METŲ ŪKIS 2016”
n u o s t a t a i

1. KONKURSO TIKSLAS – skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.
2. KONKURSO ORGANIZATORIAI – Lietuvos ūkininkų sąjunga.
3. RĖMĖJAI – įmonės, pareiškusios norą remti konkursą.
4. KONKURSO DALYVIAI – Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.
5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS – konkursas rajonuose (savivaldybėse) organizuojamas dviem etapais: pirmiausia pagal vertinimo kriterijus seniūnijose išrenkami geriausi ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus, sudaromi aplankytų ūkių sąrašai, po to išaiškinami geriausi ūkiai rajono (savivaldybės) lygmenyje.
6. VERTINIMO KOMISIJOS – sudaromos iš rajono (savivaldybės) konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų rajono žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus – ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.
7. VERTINIMO KRITERIJAI – vertinimas susideda iš trijų dalių:
1) ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas,
2) ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas,
3) papildomi kriterijai.
(pilnus konkurso nuostatus galite gauti LŪS administracijoje, www.lus.lt arba teirautis pas rajono (savivaldybės) vertinimo komisijos narius)

LAIMĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS

Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimais, surinkę daugiausiai balų. Kiekviename rajone (savivaldybėje) išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos (kiekvienoje vietoje po vieną laimėtoją). Jiems vertinimo komisija pateikia konkurso anketas, kurias jie užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Jie gali būti kviečiami dalyvauti vertinimo komisijos darbe.
Konkurso nugalėtojų apdovanojimas organizuojamas ir vykdomas dviem etapais:

  •  rajoniniame (savivaldybės) lygmenyje – rajoninio (savivaldybės) konkurso organizatoriai;
  • respublikiniame – Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija. Į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus. Taip pat bus kviečiami laimėtojai iš mažų savivaldybių (pvz., Rietavo, Birštono ir kt.), kur LŪS skyrių nėra, bet ūkininkai veiklą vykdo atitinkamai prie gretimai esančių didesnių savivaldybių ūkininkų sąjungų.

KONKURSO INFORMACINIAI RĖMĖJAI – laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“, portalas www.ukininkopatarėjas.lt, agroverslo žurnalas „Mano ūkis“, portalai www.manoukis.lt, www.agroakademija.lt, TV laida „Kaimo akademija“.

KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO PAGRINDINIS RĖMĖJAS – UAB „Biržų žemtiekimas“.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį