- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Skelbiamas konkursas „METŲ ŪKIS 2017”

metų ūkis

(2017-06-08)

Lietuvos ūkininkų sąjunga skelbia „Konkursą „Metų ūkis 2017“. Konkursas organizuojamas jau dvidešimt ketvirtą kartą.  Jame dalyvauti kviečiami Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, aktyviai ūkininkaujantys tose savivaldybėse, kur yra gyvybinga ir veikli rajono Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse. Konkurso rezultatus kartu su užpildyta protokolo išrašo forma ir dalyvių anketomis LŪS administracijai būtina pristatyti iki 2017 m. spalio 16 d. imtinai.

Konkurso pradžia – nuo paskelbimo žiniasklaidoje datos.

Informacija pasiteiravimui: 8-37 225301, 8-687 83457, el.paštu: lus@lus.lt

Konkurso rezultatų apibendrinimo renginio GENERALINIS RĖMĖJAS – Swedbank, PAGRINDINIS RĖMĖJAS – UAB „Biržų žemtiekimas“.

Konkurso nuostatai 2017

Dalyvio anketa

Vertinimo komisijos protokolo išrašo forma

KONKURSO „METŲ ŪKIS 2017”

n u o s t a t a i

KONKURSO TIKSLAS – skatinti ūkininkus pažangiai ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.

  1.  KONKURSO ORGANIZATORIAI – Lietuvos ūkininkų sąjunga.
  2. RĖMĖJAI – įmonės, pareiškusios norą remti konkursą.
  3. KONKURSO DALYVIAI – Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre,  dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.
  4. KONKURSO ORGANIZAVIMAS – konkursas rajonuose (savivaldybėse) organizuojamas dviem etapais: pirmiausia pagal vertinimo kriterijus seniūnijose išrenkami geriausi ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus, sudaromi aplankytų ūkių sąrašai, po to išaiškinami geriausi ūkiai rajono (savivaldybės) lygmenyje.
  5. VERTINIMO KOMISIJOS – sudaromos iš rajono (savivaldybės) konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų rajono žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus – ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.
  6. VERTINIMO KRITERIJAI – vertinimas susideda iš trijų dalių:

1)      ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas,

2)      ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas,

3)      papildomi kriterijai.

(su pilnais konkurso nuostatais galite susipažinti LŪS administracijoje, www.lus.lt arba kreipiantis į rajono (savivaldybės) vertinimo komisiją)

LAIMĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS

                       Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimu, surinkę daugiausiai balų. Kiekviename rajone (savivaldybėje) išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos (kiekvienoje vietoje po vieną laimėtoją). Nugalėtojams vertinimo komisija pateikia konkurso anketas, kurias jie užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Tačiau jie gali būti kviečiami tapti vertinimo komisijos nariais.

Konkurso nugalėtojų apdovanojimas organizuojamas ir vykdomas dviem etapais:

  • rajoniniame (savivaldybės) lygmenyje – rengia rajoninio (savivaldybės) konkurso organizatoriai;
  • respublikiniame – rengia Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija. Į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus. Taip pat bus kviečiami laimėtojai iš mažų savivaldybių (pvz., Rietavo, Birštono ir kt.), kur LŪS skyrių nėra, bet ūkininkai veiklą vykdo prie gretimai esančių didesnių savivaldybių ūkininkų sąjungų.

KONKURSO INFORMACINIAI RĖMĖJAI – laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“, portalas www.ukininkopatarėjas.lt, agroverslo žurnalas „Mano ūkis“, portalai www.manoukis.lt, www.agroakademija.lt, www.agroeta.lt, TV laida „Kaimo akademija“.


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/skelbiamas-konkursas-metu-ukis-2017/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos