Skyrius pasikeitė neatpažįstamai

20200304_100614

(2020-03-04)

Š.m. kovo 4 d. Pakruojo sinagogoje įvyko LŪS Pakruojo skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Į posėdį susirinkę rajoninės sąjungos nariai atliko visas būtinąsias darbinio posėdžio procedūras: išklausė ir patvirtino skyriaus pirmininko ataskaitą, revizoriaus ataskaitą, svarstė nario mokesčio kėlimo klausimą, diskutavo aktualiomis temomis. Jie taip pat įdėmiai išklausė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorės Jovitos Motiejūnienės pranešimo apie LŪS vykdomą žemdirbių tarptautinio atstovavimo veiklą bei šiandienines aktualijas ir problemas, su kuriomis susiduriama formuojant artimiausio dešimtmečio žemės ūkio politiką.

Per metus naujo pirmininko Albino Navicko vadovaujamas LŪS skyrius pasikeitė neatpažįstamai – su didele energija ir iniciatyvomis įsiliejo į aktyviausių ir pavyzdingai besitvarkančių rajoninių ūkininkų sąjungų gretas. Nepraleistas nei vienas LŪS metinis renginys, išplėstinis prezidiumo posėdis. Visuose juose registruoti pakruojiškių siūlymai ir nuomonės įvairiais svarstytais klausimais. Skyriaus pirmininko metinės veiklos ataskaitoje suminėtiems nuveiktiems darbams suskaičiuoti dviejų rankų pirštų neužtenka. Be įprastų rajonuose vykstančių tradicinių renginių “Metų ūkis”, rudeninių suėjimų pagerbiant darbščiausius rajono ūkininkus, pernai LŪS Pakruojo skyriaus vadovybė vedė dialogą su vietos valdžia: susitikimuose su rajono meru, administracijos direktore kėlė klausimus dėl žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio, dėl lėšų dalies nuo žemės mokesčio skyrimo žvirkelių tvarkymui. Atkreiptas valdžios dėmesys į kelių greideriavimo, sniego valymo problemas. Bendradarbiaujant su ŽŪK „Joniškio aruodas“ 2019 m. smalsiausiems rajono nariams rajoninė sąjunga organizavo išvyką į „Agritechnikos“ parodą Hanoveryje, surengė didelio susidomėjimo sulaukusią lauko dieną tema „Dirva, sausra, ir žemės ūkis kitu kampu”. Pakruojo ūkininkai aktyviai įsijungė į žemdirbių protesto akciją statydami laukuose žaliuosius kryžius, išvažiuodami traktoriais į rajono centrą. Be to, bendrauta ir su Seimo nariais, dalyvauta miesto šventėje, krepšinio turnyre, dėl įvairiausių nuolaidų nariams tartasi su aptarnaujančiomis įmonėmis ir t.t.

20200304_10032220200304_121512_1received_488258261852256_1

2020 metams veiklos plane numatyti ir surikiuoti darbai jau pradėti. LŪS Pakruojo skyriaus iniciatyva šiemet jau įvyko 8 rajono savivaldybės ir seniūnijų gyventojų susitikimai visose seniūnijose vietos problemoms aptarti ir ieškoti būtų jas spręsti. Du suplanuoti seminarai LŪS skyriaus nariams aktualiomis temomis buvo tiek sėkmingi, kad organizuojamas ir trečias. Tarpe visų susitikimų spėta sudalyvauti ir Baltijos šalių pikete Briuselyje vasario mėnesį.

Šiandien LŪS Pakruojo skyrius vienija 132 narius. Išsikeltas uždavinys jų gretas ženkliai pagausinti per aktyvią skyriaus veiklą. Tam skyriaus vadovas A.Navickas susirinkime ragino pačius narius aktyviau dalyvauti organizacijos renginiuose keliant idėjas, teikiant pasiūlymus, nepamiršti atsivesti ir kaimyno.

20200304_102848

Lietuvos ūkininkų sąjungos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį