Sudėtingos sąlygos rajonuose verčia skelbti ekremalią situaciją

Vanduo javuosevanduo javuose 2

(2017-09-07)

Vakar, rugsėjo 6 dieną, posėdžiavusi Ignalinos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, vadovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Vido Kreivėno, išklausiusi Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos skyriaus pirmininkės Marijonos Lukaševičienės pranešimą apie dėl lietingų orų susidariusią labai blogą situaciją, priėmė sprendimą pripažinti rajone įvykus ekstremalųjį įvykį dėl sunaikintų pasėlių.Ignalinos rajone kritulių norma viršyta nuo 1,5 iki 4 kartų. Derliaus nuimta tik 30-50 proc. Pasak M. Lukaševičienės, ūkininkai nuskriausti dvigubai. Jie gali prarasti derlių ir netekti išmokų, susilaukti sankcijų, kadangi deklaruojant pasėlius privalu laikytis griežtų reikalavimų. Rajono ūkininkų sąjunga kreipsis į Nacionalinę mokėjimų agentūrą ir prašys netaikyti sankcijų dėl nepasiektų investicinių projektų priežiūros rodiklių (pardavimo pajamų, grynojo pelningumo ir kt), dėl nustatytais terminais nenušienautų pievų ir pūdymo neapsėjimo ir dėl grūdų pardavimo sutarčių neįvykdymo. Agentūrai bus teikiami ekstremalųjį įvykį įrodantys dokumentai.

Rokiškyje vakar sušauktame ekstremalių situacijų komisijos posėdyje taip pat buvo aptartos komplikuotos ūkininkų javapjūtės ir lauko darbų sąlygos, sudėtingai įvykdomi prisiimti įsipareigojimai ir kaip savivaldybė galėtų padėti. Apie rajone dėl liūčių susidariusią padėtį rugsėjo 1 d. išsiųstas Rokiškio rajono administracijos raštas į Nacionalinę mokėjimo agentūrą, išsiųstas ir mero raštas į bankus, kartu išsiųsta ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017-08-30 Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas. Kadangi ir tai, kaip sako rajono ūkininkai, jų neišgelbės, ekstremalių situacijų komisijos nariai nutarė kreiptis į LR Vyriausybę dėl ekstremalios situacijos paskelbimo ir padėties įvertinimo skubos tvarka.

Pasak, LGAA vadovo A.Macijausko, liūtys Lietuvą padalijo į dvi dalis: vienur buvo problemų sėti žieminius rapsus į per sausą dirvą, o už kelių dešimčių kilometrų ūkininkai skendo negalėdami nuimti vasarojų. Liūtys užgriebė derlingesnius rajonus. Dabar ypač kenčia Rytų ir Vidurio Lietuva.

Sudėtinga situcija ir kaimyninėje Latvijoje. Ten nepaprastoji padėtis žemės ūkyje paskelbta 29 rajonuose. Latvijos žemės ūkio ministras konstatuoja, kad dėl liūčių ir potvinių vien Latgaloje ūkininkai patyrė nuostolių 20 000 hektarų plote.

Parengta pagal savivaldybių ir LŪS skyrių  pranešimus

Vaizdai Ignalinos rajono ūkininkų laukuose:

ignalinos laukas

Ignalinos lauke sudygę

Ignalinso laukas2

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį