Susitikimas su EK Žemės ūkio direktorato D3 skyriaus atstovais

20170329_114223

(2017-03-29)

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, vicepirmininkas Raimundas Jovarauskas, tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas Ignas Jankauskas kovo 29 d. dalyvavo ŽŪM organizuotame susitikime su EK Žemės ūkio direktorato D3 skyriaus atstovais.

20170329_114109

Susitikimo dalyviai aptarė tiesioginių išmokų reikalavimų įgyvendinimo aktualijas Lietuvoje. Neformaliojo susitikimo metu EK atstovai domėjosi su kokiomis problemomis susiduria žemdirbiai: ar patenkinti esama tiesioginių išmokų struktūra, atliekama kontrole, kokią įtaką turėjo jauniesiems ūkininkams I ramsčio skirta dalis, ar Lietuvai reikalinga susietoji parama, kaip sekasi įgyvendinti žalininimo reikalavimus, ką ūkininkai siūlytų taisyti. Tuo pačiu Komisijos atstovai paragino žemdirbius drąsiai reikšti savo pasiūlymus dėl BŽŪP po 2020 m., užpildydami viešųjų diskusijų klausimyną.

Lietuviškas klausimyno variantas

Parengė

Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija

Jovitos Motiejūnienės nuotraukos

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį