Susitikime su aukščiausio valstybės vadovo patarėjais

Prezidentura

(2019-10-11)

Plėtojant Lietuvos žemės ūkio tarybos, kurios narė yra Lietuvos ūkininkų sąjunga, ir LR Prezidento kanceliarijos bendradarbiavimą, užsimezgusį rugsėjo 16 d. posėdyje, š. m. spalio 11 d. įvyko darbinis Lietuvos žemės ūkio tarybos ekspertų ( I. Jankausko (LGAA),  J. Motiejūnienės (LŪS),  D. Karalevičienės (LNŽNA) ir  E. Pranausko (LŽŪBA)) susitikimas su aukščiausio šalies vadovo patarėjais, kurio tema buvo kitą savaitę vyksiančio Europos Vadovų Tarybos posėdžio metu planuojamos diskusijos dėl Daugiametės finansinės perspektyvos ir esminių BŽŪP po 2020 m. nuostatų.

Lietuvos žemės ūkio tarybos ekspertai pristatė jos inicijuotos ir 52 395 Lietuvos piliečių pasirašytos Peticijos „Europos Sąjungoje, kurioje visi lygūs – negali būti antrarūšių ūkininkų“ nagrinėjimo eigą ir esamą situaciją, supažindino Prezidento patarėjus su joje keliamais reikalavimais, kurie yra tiesiogiai susiję su Daugiametės finansinės perspektyvos sprendimais bei atsakingų Lietuvos institucijų pozicija.

Skaičiavimai pagrindžia teisėtus šalies žemdirbių lūkesčius, kad:

  • Europos institucijos vis tik panaikins apie 2 mlrd. eurų „skolą“ susidariusią dėl neįgyvendintų Stojimo aktų nuostatų,
  • panaikins apie 500 mln. eurų  diskriminaciją, be jokio pagrindo beveik 30 proc. nuvertinus Lietuvoje taikomas klimatui ir aplinkai naudingas praktikas(žalinimo išmokas),
  • bei skubiai koreguos 2020 m. ES biudžetą, kad būtų įgyvendintas 2013 m. vasario 7-8 Europos Vadovų Tarybos sprendimas dėl ne mažesnių negu 196 eur/ha išmokų.

Lietuvos žemės ūkio taryba vis dar nelaidoja vilčių, jog visos šalies valdžios institucijos dės visas pastangas įgyvendindamos Peticiją pasirašiusių piliečių valią, kad 2021-2027 m. m. laikotarpio pabaigoje žemdirbiams mokamos tiesioginės išmokos pagaliau prilygtų ES vidurkiui ir Lietuvą pasiektų tam tikslui skirti 4,4 mlrd. eurų.

Susitikimo prezidentūroje metu taip pat buvo aptartos ūkininkaujančių nederlingose žemėse problemos, akcentuotas laukiamos dramatiškos II ramsčio lėšų karpymo 2021-2027 m. pasekmės Lietuvos kaimui, išreikštas pasipriešinimas ES Komisijos siūlomai ir selektyviai  išmokų mažinimo priemonei (taikomai tik kai kuriose ES valstybėse narėse), pabrėžtas valdžios institucijų siūlymų dėl mokesčių didinimo žemės ūkio subjektams nesavailaikiškumas, pakartotas Lietuvos žemės ūkio tarybos narių nepritarimas lengvatos dyzeliniam kurui mažinimui, kiti klausimai. Neigiamai įvertintas šalies nacionalinio biudžeto lėšų žemės ūkiui mažinimas 2020 m.

Pasikeitimą nuomonėmis ir diskusijas, vykusias geranoriškoje ir konstruktyvioje aplinkoje, planuojama tęsti ir ateityje.

Pagal Lietuvos žemės ūkio tarybos informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį