- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Suvažiavime keltos ūkininkams aktualios problemos

DSC02486 DSC02487

(2015-05-26)

Šių metų gegužės 22 d. įvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos dvidešimt aštuntasis suvažiavimas. Jame iš 42 LŪS rajoninių skyrių dalyvavo 34 ir juos atstovavo 150 delegatų, tame tarpe 34 LŪS skyrių pirmininkai ar įgalioti asmenys. Į renginį atvyko nemažas būrys svečių iš Žemės ūkio ministerijos, Seimo Kaimo reikalų komiteto, atsakingų institucijų ir partnerinių organizacijų. Taip pat apsilankė Europos Parlamento narys Bronis Ropė. 

Suvažiavimo metu LŪS pirmininkas Jonas Talmantas pristatė metinę LŪS veiklos ataskaitą ir aptarė rezultatus, pranešimą skaitė revizorė Onutė Račkienė, buvo svarstomos narių keliamos problemos dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių įgyvendinimo taisyklių, dėl žalinimo, dėl gazolio, dėl klausimų pieno sektoriuje ir kt. Delegatai galėjo išgirsti atsakymus į savo klausimus tiesiai iš susirinkime dalyvavusios LR Žemės ūkio ministrės V.Baltraitienės lūpų.

Suvažiavimo delegatai patvirtino LŪS metinį nario mokestį, kurį nuspręsta padidinti 10 proc. lyginant su 2014 m.

Atsižvelgiant į narių pasiūlymus ir diskusijas aktualiais klausimais suvažiavimo dalyviai  priėmė rezoliuciją, kuri išsiųsta atsakingiems Lietuvos Respublikos institucijų vadovams: LR Prezidentei, Ministrui pirmininkui, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui, žemės ūkio, aplinkos, finansų, socialinės apsaugos ir darbo ministrams. Su rezoliucijos tekstu galite susipažinti  čia.

LŪS pirmininko J.Talmanto pranešimas

AB DNB banko Regiono verslo bankininkystės vadovo V.Žegužausko pranešimas


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/suvaziavime-keltos-ukininkams-aktualios-problemos/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos