- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Suvažiavime klausimai Ministrui Pirmininkui ir nerimas dėl ateities

IMG_0645 IMG_0671

(2016-07-08)

Šių metų liepos 1 d. įvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos dvidešimt aštuntasis suvažiavimas. Jame iš 43 LŪS rajoninių skyrių dalyvavo 32 ir juos atstovavo 120 delegatų. Į renginį Akademijos kultūros centre, Kėdainių r., atvyko nemažas būrys svečių:Europos Parlamento narys B. Ropė, Ministras pirmininkas A. Butkevičius, Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai B. Pauža, J. Kondrotas, E. Jonyla, K. Starkevičius, Seimo narys, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos prezidentas B. Bradauskas, Žemės ūko ministrė V. Baltraitienė, Susisiekimo ministras R. Sinkevičius, Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius E. Bėrontas, Konsultavimo tarnybos direktorius E. Makelis, ŽŪR pirmininkas A.Stančikas, įvairių kitų institucijų ir organizacijų atstovai.
Suvažiavimo metu LŪS pirmininkas Jonas Talmantas pristatė metinę LŪS veiklos ataskaitą ir aptarė rezultatus, pranešimą taip pat skaitė revizorė Onutė Račkienė. Buvo svarstomos narių keliamos problemos: dėl ypatingai sudėtingos situacijos pieno sektoriuje, nesąžiningos praktikos maisto grandinėje, dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo ir nuomos, dėl daugiamečių pievų statuso, dėl melioracijai neskiriamų lėšų, dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo draudimo, dėl BŽŪP 2014-2020 m. ir savanoriškosios susietosios paramos nuo 2017 m., Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių ir BŽŪP po 2020 m., dėl avarinių situacijų šalies keliuose dėl išbėgusių gyvulių ir kelio ženklo keitimo būtinybės, dėl NŽT direktoriaus nušalinimo nuo užimamų pareigų dėl kilusio skandalo ir kt. Delegatai galėjo išgirsti atsakymus į savo klausimus tiesiai iš susirinkime dalyvavusių LR Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus, LR Žemės ūkio ministrės V.Baltraitienės, LR Susisiekimo ministro R.Sinkevičiaus lūpų.
Suvažiavimo delegatai patvirtino LŪS metinį nario mokestį, kurį nuspręsta palikti 2015 m. lygio. Suvažiavimo delegatai vieningai balsavo už Trakų skyriaus pašalinimą iš narių tarpo dėl įsiskolinimų mokant LŪS nario mokestį.
Atsižvelgiant į narių pasiūlymus ir diskusijas su svečiais aktualiais klausimais suvažiavimo dalyviai papildė ir priėmė rezoliuciją, kuri išsiųsta atsakingiems Lietuvos Respublikos institucijų vadovams: LR Prezidentei, Ministrui pirmininkui, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui, žemės ūkio, aplinkos, finansų, susisiekimo, socialinės apsaugos ir darbo ministrams su raginimu nedelsiant imtis priemonių keliamoms problemoms spręsti.

Su rezoliucijos tekstu galite susipažinti čia

LŪS pirmininko J.Talmanto pranešimas

Renginio akimirkos:

IMG_0660 IMG_0654 IMG_0705 IMG_0698  IMG_0785 IMG_0753 IMG_0712 IMG_0779 IMG_0735 IMG_0829 IMG_0835 IMG_0814 IMG_0769 IMG_0734 IMG_0702IMG_0755

Save

Save

Save


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/suvaziavime-klausimai-ministrui-pirmininkui-ir-nerimas-del-ateities/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos