- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Suvažiavime perrinkta LŪS vadovybė ir išsakytos nariams nurimti neleidžiančios problemos

IMG_1743

(2017-07-21)

Šių metų liepos 19 d. Anykščių kultūros centre įvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos dvidešimt devintasis suvažiavimas. Jame iš 42 LŪS rajoninių skyrių dalyvavo 39 ir juos atstovavo 199 delegatai. Suvažiavimas buvo ne tik ataskaitinis, bet ir rinkiminis. Jo metu ketvirtai kadencijai pirmininku perrinktas Jonas Talmantas, patvirtinta nauja vicepirmininkų komanda, kurios nariais tapo LŪS Ignalinos rajono skyriaus pirmininkė Marijona Lukaševičienė, LŪS Joniškio skyriaus pirmininkė Lilija Teresė Šermukšnienė, Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius bei Jonavos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Kubiliūnas. Suvažiavimo delegatai taip pat patvirtino LŪS prezidiumo narių sąrašą. Išrinkta naujai pasiūlyta LŪS revizorė, kuria tapo Loreta Smolskienė. 

Į renginį atvyko nemažas būrys svečių:Europos Parlamento narys B. Ropė, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas K. Starkevičius, Seimo nariai A.Gaidžiūnas E. Pupinis, A.Nausėda,  Žemės ūko ministras B. Markauskas, Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius E. Bėrontas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius D. Remeika, Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius S. Fedotovas, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė R.Melnikienė, Konsultavimo tarnybos direktorius E. Makelis, laikinai ŽŪR pirmininko pareigas einantis S. Dimaitis, Lietuvos miško savininkų asociacijos prezidentas A. Gaižutis,  Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius J. Sviderskis, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos pirmininkė Danutė Karalevičienė, įvairių kitų institucijų ir organizacijų atstovai.

IMG_1703-1 IMG_1709

Suvažiavimo metu LŪS pirmininkas Jonas Talmantas pristatė metinę LŪS veiklos ataskaitą, finansinę organizacijos apžvalgą pristatė ilgametė LŪS revizorė Onutė Račkienė. Buvo svarstomos narių keliamos problemos: dėl LR Vyriausybės pasiūlymų mokesčių sistemai tobulinti ir mokestinės naštos ūkininkams, dėl Lietuvos žemės ūkio sektoriaus strategijos nebuvimo, dėl augalų apsaugos priemonių naudojimo draudimo, dėl perdėtų aplinkosauginių reikalavimų,  dėl ūkininkauti mažiau palankių vietovių nustatymo kriterijų, dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nuostatų, dėl  lėšų trūkumo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonėms ir siūlymų jas dengti iš tiesioginių išmokų voko, skambėjo ūkininkų pasiūlymai dėl linų sektoriaus gaivinimo plano, dėl vadinamųjų sofos ūkininkų kontrolės griežtinimo, dėl deramo valdininkijos požiūrio į žemės ūkį, dėl Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatų ir lietuviško žemės ūkio identiteto išlaikymo, priekaištauta dėl Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnų ir Žemės ūkio ministerijos specialistų veiklos, pasigęsta politikų atsakomybės imantis kardinalių pertvarkų. Delegatai galėjo išgirsti atsakymus į savo klausimus tiesiai iš susirinkime dalyvavusių institucijų vadovų.

IMG_20170719_111102

Suvažiavimo delegatai nutarė, jog reikia didinti LŪS metinį nario mokestį, tačiau sprendimą dėl jo konkretaus dydžio pavestą priimti LŪS prezidiumo nariams artimiausiame išplėstiniame prezidiumo narių posėdyje. Suvažiavime vieningai nutarta šalinti iš narių tarpo mokesčių nemokančią ir veikloje nedalyvaujančią Širvintų rajono ūkininkų sąjungą, bet daugumos sprendimu leista LŪS Kazlų Rūdos Savivaldybės skyriui iki metų galo sumokėti įsiskolinimus ir tokiu būdu išlaikyti narystę LŪS.

LŪS narių suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kurioje sudėti narių pasiūlymai ir pastabos, išsakytos diskusijose su svečiais. Rezoliucija išsiųsta atsakingiems Lietuvos Respublikos institucijų vadovams: LR Prezidentei, Ministrui pirmininkui, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui, žemės ūkio, aplinkos, finansų, socialinės apsaugos ir darbo ministrams su raginimu nedelsiant imtis priemonių keliamoms problemoms spręsti.

Su rezoliucijos tekstu galite susipažinti čia.

LŪS pirmininko J.Talmanto pranešimas

Renginio akimirkos:

IMG_1652 LŪS pirmininkas J.Talmantas

IMG_1660 Revizorė O.Račkienė

IMG_1665 LŪS Kupiškio skyriaus pirmininkas Z.Aleksandravičius

IMG_1675-1

LŪS Marijampolės skyriaus pirmininko S.Jundulo pranešimas

IMG_1682-1 Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas R.Juknevičius

IMG_1689 LŪS Joniškio skyriaus pirmininkė L.Šermukšnienė

IMG_1754 LŪS Prezidiumo nariai

O.Račkienė Padėka O.Račkienei (nuotr. aut. L.Juodvalkienė)

Atgarsiai žiniasklaidoje: „Anykšta„, „Šilelis„, „Mano ūkis„, „Ūkininko patarėjas„, manoJoniskis.lt, pamarys.eu , ŽŪR, LMSA, „Valstiečių laikraštis“ .


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/suvaziavime-perrinkta-lus-vadovybe-ir-issakytos-nariams-nurimti-neleidziancios-problemos/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos