Sveikiname su šalies Nepriklausomybės diena!

Keltu ismintis 

Vasario 16-oji mums primena, jog už tai, ką mes darome ir turime šiandien, privalome būti dėkingi mūsų protėviams, kurie mąstė apie mūsų šalies ateitį, jos savarankiškumą, kalbos išsaugojimą ir tradicijų puoselėjimą. Šiuo neramiu pasaulyje laikmečiu pasidžiaukime tuo, ką mums yra pavykę pasiekti ir didžiuokimės tuo, kuo esame,  aktyviau telkimės bendriems darbams, kurie sustiprintų mus pačius ir mūsų valstybę.
Sveikiname kiekvieną su Nepriklausomybės diena!
O savo dvasiai pastiprinti, kviečiame pasiskaityti žodžius, užrašytus A. ir J. Juškų muziejuje, įsikūrusiame Vilkijoje, Kauno r. (žr. nuotrauką)

Su pagarba,
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas
Jonas Talmantas

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį