Tolimoji Portugalija artima Lietuvai savo problemomis

milho-minho(2015-04-28)

2015 m. balandžio 22- 23 dienomis Portugalijoje, Estorilio mieste vyko Portugalijos ūkininkų konfederacijos organizuotas kongresas. Esminiai renginio aspektai buvo žemės ūkis ir naujoji Bendroji žemės ūkio politika, Europa ir jos galimybės plėtoti žemės ūkio potencialą bei įsitvirtinimo tarptautinėse rinkose galimybės ir iššūkiai.

Renginio metu kalbėjusių aukštų pareigūnų pagrindinis akcentas buvo – BŽŪP kaip galimų teigiamų permainų pagrindas. Buvo teigiama, kad BŽŪP turi galimybę turėti teigiamą įtaką pozityviems pokyčiams, bet ji gali būti ir nepakankamai išnaudota, tokiu būdu gali būti sukurta neefektyvi, neveiksni ir trukdžių kupina sistema. Svarbiausia sugebėti išgauti kuo daugiau naudos ūkininkui, suvokti žemės ūkio naudą šalies ekonomikai ir priimti žemės ūkį, kaip sritį, kurioje nuolatos galima tobulėti.

Įvertinus tai, kad grėsmingai auga vyresnio amžiaus žmonių skaičius, užsiimančių ūkininkavimu, daugelis ES šalių narių atstovų suvokia jaunimo pritraukimo į kaimą būtinumą. Assuncao Cristas, Žemės ūkio ministrė, pasidžiaugė, kad Portugalijoje vis daugiau jaunuolių pasirenka žemės ūkio studijas. Pačios kaimo plėtros programos priemonės yra taikomos daugiau jauniems žmonėms, stengiamasi suteikti jiems kuo daugiau galimybių įeiti į žemės ūkio rinką.

Portugalijoje taip pat stengiamasi kuo labiau išnaudoti apleistus plotus. Didėja vyno, daržovių, vaisių eksportas. Siekiama tapti kokybiškos produkcijos prekinio ženklo eksportuotojais. Dėl šios priežasties didinamos investicijos žemės ūkio sektoriuje. Ypač daug dėmesio skiriama įvairioms programoms, kurių metu visuomenė skatinama pirkti ir vartoti vietinį produktą.

Neseniai Portugalija gavo atsakymą iš Brazilijos, kad ypatingai yra vertinamos Portugalijoje užaugintos vynuogės. Tai reiškia, kad yra galimybė praplėsti eksporto rinką šiam produktui. Portugalija kaip ir kitos ES šalys, nuolat ieško naujų eksporto rinkų.

Kai kalba eina apie vandenį ir jo išteklius Portugalijoje, susiduriama su rimta problema. Siekiama kuo geriau ištobulinti irigacinę sistemą, kuri būtų gyvybinga ir tuo pačiu padėtų atitikti žalinimo reikalavimus ir neprisidėtų prie neigiamos klimato kaitos.

Pristatydamas žemės ūkio situaciją Europos Sąjungoje kongreso metu kalbėjo COPA prezidentas Albert Jan Maat. Ūkininkams tenka iššūkis su tais pačiais turimais ribotais ištekliais pagaminti daugiau aukščiausius kokybės, maisto saugos, aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės standartus atitinkančios maisto produkcijos. Augant pasaulinei populiacijai – didėja ir maisto produktų poreikis, taip pat senkant įvairiems iškastiniams energijos šaltiniams, daug dėmesio reikia skirti ir alternatyviems šaltiniams, kurie paprastai būna glaudžiai susiję su žemės ūkiu.  Albert Jan Maat pabrėžė, kaip svarbu išnaudoti antrąjį ramstį inovacijoms bei įvairiems tyrimams, padėsiantiems rasti būdų, kaip su turimais ištekliais patenkinti vis labiau augančius maisto poreikius, palengvinti ūkininkaujančių darbą, kartu užtikrinant kokybiškos produkcijos patekimą į rinką. Pranešėjas pabrėžė, kad kai kurios ES valstybės narės pasirinko perkelti dalį lėšų iš vieno ramsčio į kitą, tačiau kol kas neaišku, ar ta strategija pasiteisins, tam prireiks keleto metų. Jis taip pat pabrėžė, kaip svarbu ūkininkams išmokti gaminti produkciją, naudojant kuo mažiau energijos, ypač iškastinės, panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

Kalbant apie Europos Sąjungos derybas su JAV, COPA prezidento manymu, ES privalo išnaudoti visas JAV rinkos galimybes, tačiau, itin svarbu išspręsti šiuo metu tvyrančius neaiškumus dėl nesutampančių ES ir JAV maisto kokybės ir saugos standartų – ES ūkininkai baiminasi, kad JAV standartai bus žemesni nei ES ir tai sumenkins kokybiškos ES produkcijos prekinį ženklą. Natūralu, kad ūkininkai pagal galimybes stengiasi prieštarauti tokių skirtingų standartų suvienodinimui. Anot COPA prezidento, labai svarbu užtikrinti, kad BŽŪP būtų aiški, skaidri ir suvokiama, gebėtų reaguoti į krizines situacijas ir naujai kylančius iššūkius, įvairias rinkos katastrofas, tokias, kaip Rusijos embargas. Taip pat, reikalinga geresnė konkurencijos skatinimo politika, ūkininkai turi turėti galimybę tiesiogiai bendrauti su vartotojais. COPA prezidento teigimu, Europos Sąjungos vartotojai labai kritiški, įdėmiai seka ir stebi ūkininkų veiklą, tačiau parduotuvėje ieškantys pigiausio produkto. Todėl ūkininkų laukia sunkus darbas, jie turi tiksliai žinoti, ką ir kaip turi daryti.

Kongreso metu vykusių diskusijų metu Ispanijos ūkininkų organizacijos ASAJA viceprezidentas Ricardo Serra pareiškė, jog Ispanija portugalams yra pagrindinė partnerė, ginant pietinių valstybių interesus. Ispanijoje situacija su BŽŪP įgyvendinimu ypač sudėtinga, šalis suskirstyta į autonominius regionus. Nors deklaracijos Ispanijoje jau renkamos, dar nėra konkrečių aplinkosauginių taisyklių, jas reguliuojantys teisės aktai dar nebuvo priimti. Ūkininkai yra nežinomybėje ir nors jie jau dabar privalo priimti sprendimus, įtakosiančius jų kelerių metų veiklą, to padaryti dar negali.

Renginyje pasisakęs Prancūzijos ūkininkas, FNSEA viceprezidentas Henri Brichart, pabrėžė, kaip sunkiai Prancūzija priėmė naująją BŽŪP ir šis procesas užtruko gana ilgai. Anot pranešėjo, nors Prancūzijos žemės ūkio ministras dažnai akcentuoja socialinę žemės ūkio pusę, darbo vietų kūrimą ir kt., ūkininkams aktualesni ekonominiai aspektai, ekonominio gyvybingumo užtikrinimas, galimybė iš produkcijos užsidirbti pajamas. Prancūzijoje, anot pranešėjo, didžiulė žemės ūkio produktų įvairovė. Ūkininkams reikalingos galimybės ramiai tobulėti, vystytis, nesiblaškant tarp naujų neaiškių ir miglotų reikalavimų. Ūkininkai turi gebėti atremti rinkose vykstančias krizes. Tačiau naujoji BŽŪP tinkamos reakcijos į krizes neužtikrina. Konkurencijos problemos visose ES valstybėse skiriasi ir yra skirtingai sprendžiamos, nėra vienos bendros ES konkurencinės politikos. Dėl žalinimo reikalavimų taip pat kyla daugybė problemų, baiminamasi taisyklių neatititikimo klaidų ir dėl to išmokų mažinimo. Susietosios paramos prancūzai taip pat pageidautų labiau išplėtotos. Tai turi būti įrankis, padėsiantis ūkininkams tinkamai planuoti savo darbą. Antrojo BŽŪP ramsčio įgyvendinimas Prancūzijoje labai priklausomas nuo regionų politikos.

Renginyje kalbėjęs Vokietijos ūkininkų sąjungos prezidentas Joachim Rukwied informavo, kad Vokietijoje BŽŪP įgyvendinimas pradėtas prieš 4 savaites. BŽŪP Vokietijoje yra labai sudėtinga dėl skirtingų regionų ir žemių, kuriose pasirinktos skirtingos BŽŪP įgyvendinimo programos. Kad BŽŪP būtų sėkminga ir ateityje, ji turi būti nuolat stiprinama, tam reikalingos priemonės, padedančios BŽŪP tobulėti ir skatinti gamybą ūkiuose. Vokietijoje atsisakyta susietosios paramos. Panaikinus susietosios paramos išmokas, ūkininkui suteikiama galimybė koncentruotis būtent į tai, ką jis gamina, ką jis geba geriausiai. Anot pranešėjo, nemaža dalis Vokietijos žemių žemės ūkio ministrų yra žalieji, jų ideologija – labiau draugiškas aplinkai ūkininkavimas. Vokiečiams itin svarbu išlaikyti konkurencingumą, eksportuoti produkciją. Tačiau tam reikalingi tyrimai, inovacijos, padėsiančios skatinti eksportą. Tikimasi, kad Kaimo plėtros programos priemonėmis šių dalykų bus galima pasiekti. Vokietijoje, siekiant remti tiek smulkiuosius, tiek stambiuosius ūkius, pirmiesiems hektarams bus teikiama papildoma parama, tuo pačiu nebus taikomos „viršutinės lubos“. Vokiečiai rado būdų, kaip išnaudoti gamybai žalinimui skirtus plotus, tačiau juose nebus galima naudoti trąšų. Jei visi ūkininkai spės pateikti deklaracijas iki gegužės 15 d. Kalbant apie antrąjį ramstį, situacija įvairiuose Vokietijos regionuose skiriasi dėl skirtingų regionų poreikių. Vieningos metodikos visoms Vokietijos žemėms nepavyko rasti. Vokietijoje itin daug diskutuojama apie žemės ūkio ir žemės ūkio gamybos ateitį.

Kongreso metu kalbėjęs Portugalijos Aplinkosaugos, teritorijos ir energetikos ministras Jorge Moreira da Silva gyrė savo šalies ūkininkus už jų atsižvelgimą į poreikį dirbti aplinkai palankiomis sąlygomis, užtikrinant jos išteklių tausojimą. Portugalija yra jautri aplinkos ir klimato pokyčiams. Šalyje būna ypač didelės sausros ir kitos gamtinės katastrofos su kuriomis susiduria ūkininkai. Atsižvelgiant į šalies ribotas galimybes didinti produkcijos kiekį, yra nuspręsta daugiau orientuotis į ekologinių produktų gamybą, juo labiau, kad tokios produkcijos poreikis pasaulyje didėja.

Portugalijoje šiuo metu stengiamasi kuo daugiau investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius, ypač susijusią su elektros tiekimu vartotojams. Taip pat yra skirta 150 mln. eurų tam, kad būtų sumažintos dujų tiekimo kaina vartotojams 7-8 proc. Degalų rinkoje stengiamasi sukurti konkurenciją tarp degalų tiekėjų, nagrinėjami jų kainų sudarymo principai, taip sudarant sąlygas vartotojams mokėti mažiau.

Tarptautinės prekybos susitarimo klausimu kongreso metu kalbėjo Luis Capoulas Santos, buvęs Europos Parlamento narys ir buvęs Žemės ūkio ministras, Paulo Rangel, Europos liaudies partijos Vice-prezidentas ir delegacijos santykiams su Brazilija pirmininkas, Francisco Assis, S&D grupės atstovas ir delegacijos santykiams su Mercosur sąjunga pirmininkas bei Nuno Melo, Europos liaudies partijos grupės narys ir Žemės ūkio komiteto narys. Pagrindinis akcentas buvo tai, kad šis susitarimas turi ypatingai didelę svarbą Europos žemės ūkiui ir jo vystimuisi.  Vedamų derybų rezultatai gali turėti daug neigiamų padarinių Europos sąjungos šalims. Užkirtus kelią žemės ūkio produktais, gali kilti neigiamas poveikis kitoms pramonėms šakoms. Tarptautinės prekybos sutartis turi strateginę įtaką Portugalijai labiausiai dėl jos geopolitinės padėties – ši šalis turi išvystytą uostų ir jūros kelių infrastruktūrą.

Dera įvertinti tai, kad JAV didžiąją savo prekybos dalį koncentruoja Ramiojo vandenyno baseine. Joms Europos rinka nesudaro tokios didelės svarbos. Europa neišnaudojusi TTIP galimybių atsidurs sudėtingoje situacijoje dėl santykių su Rusija, be to, Kinija ir Indija su savo augančiomis ekonomikomis nukonkuruos ES pasaulinės prekybos lygiu.

 KPF-LKT logo bendras 2013_MU1

 

Straipsnį parengė LŪS projekto ekspertė Giedrė Kojalienė

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį