V. Baltraitienė: nuo kiaulių maro nukentėjusiems žemdirbiams – parama kitiems gyvuliams auginti

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė kviečia žemdirbius, dėl afrikinio kiaulių nebegalinčius auginti kiaulių, pasinaudoti kaimo plėtros parama veiklai pakeisti. „Mums svarbu, kad žemdirbiai patirtų kuo mažiau nuostolių šioje krizinėje situacijoje, todėl darome viską, kad padėtume jiems rasti išeitį ir imtis kitos veiklos vietoje kiaulių auginimo. Jie galėtų auginti kitus gyvulius ir gauti tam paramą“, – pabrėžia ministrė.

 Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą iki š. m. rugsėjo 30 d. pratęsti paraiškų surinkimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrąją veiklos sritį (gyvulininkystės sektorius buferinėje zonoje).

Paramos paraiškas ir toliau galės teikti pareiškėjai, vykdantys gyvulininkystės veiklą ir įgyvendinantys investicijas valdoje, kuri yra įregistruota ir kurios daugiau negu 50 proc. patenka į buferinę afrikinio kiaulių maro zoną. Šiuo metu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rengia įsakymą dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos išplėtimo.

Šios priemonės parama bus teikiama tik gyvulininkystės veiklą buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje vykdantiems pareiškėjams, jei prašoma paramos suma yra ne didesnė arba didesnė nei 250 tūkst. Lt, tačiau didžiausia paramos suma projektui neviršys 1 381 tūkst. Lt. Paramos lėšomis ir toliau numatoma remti tik žemės ūkio pirminių produktų (mėsos, pieno ir kiaušinių) gamybą. Prioritetiniai sektoriai yra galvijininkystė, avininkystė, ožkininkystė, triušininkystė bei paukštininkystė.

Siekiant efektyviai panaudoti šiai priemonei skirtas lėšas, iki š. m. spalio 31 d. taip pat pratęsiamas paraiškų surinkimas pagal priemonės ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiąją veiklos sritį ,,Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“. Trumpos rotacijos želdinių įveisimui numatoma ne didesnė kaip 5 179 Lt/ha parama. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 150 tūkst. Lt.

Išsamią informaciją susijusią su pareiškėjų tinkamumu bei reikalavimais paramai gauti galite rasti šios priemonės veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse, kurių kai kurios nuostatos artimiausiu metu bus pakeistos.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį