Viešosios konsultacijos dėl klimato kaitos valdymo darbotvarkės iki kovo 9 d.

APLINKOS-MIN-270x275px(2021-02-25)

Kviečiame dalyvauti LR Aplinkos ministerijos vykdomosiose viešosiose konsultacijose dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės projekto. Viešosios konsultacijos trukmė iki 2021 m. kovo 9 d.  

Darbotvarkė nustato bendrus ir atskirų sektorių tikslus bei uždavinius, skirtus klimato kaitai švelninti ir prisitaikyti prie jos 2021-2050 m. laikotarpiu. Įtvirtinamas tikslas iki 2030 m. 30 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, palyginti su 2005 m., ir iki 2050 m. pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos. Ypač svarbus vaidmuo teks energetikai, transportui, pramonei, žemės ūkiui, atliekų tvarkymui ir miškininkystei. 

Žemės ūkio sektoriuje siūloma iki 2030 m.:

  • diegiant inovatyvias technologijas ir plėtojant tvarų ūkininkavimą visose žemės ūkio šakose, sumažinti išmetamų ŠESD kiekį mažiausiai 11 proc., palyginti su 2005 m., įgyvendinant šiuos uždavinius:
  • užtikrinti taupų, ekonomiškai efektyvų ir aplinkai draugišką trąšų naudojimą ir ne mažiau kaip 15 proc. sumažinti azotinių mineralinių trąšų naudojimą žemės ūkyje;
  • siekiant mažinti išmetamo metano kiekį gyvulininkystėje, didinti mėšlo ir srutų tvarkymo efektyvumą ir padvigubinti tvarkomo mėšlo ir srutų kiekį lyginant su 2020 m.;
  • įgyvendinti priemones, mažinančias tiesioginį ir netiesioginį azoto junginių išsiskyrimą į aplinką dėl žemės ūkio veiklos;
  • iki 2030 m. padvigubinti ekologinio ūkininkavimo plotą lyginant su 2020;
  • iki 2030 m. pasiekti, kad 80 proc. kiaulių ir galvijų mėšlo ir srutų būtų naudojama gaminti biodujas;
  • skatinti naudoti moksliškai pagrįstus saugius alternatyvius būdus derliui nuo kenkėjų ir ligų apsaugoti, mažinant cheminių pesticidų naudojimą ir plečiant integruotos kenkėjų kontrolės sistemą;
  • maisto produktų tiekimo grandinę priartinti prie vartotojų, skatinti miestų sodininkystę, siekiant mažinti transportavimo poreikį ir atstumus;

iki 2040 m.:

  • vėliausiai iki 2040 m. atsisakyti iškastinio kuro naudojimo žemės ūkio sektoriuje;

Susipažinti su pilnu Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės projektu galima čia.

Konstruktyvius pasiūlymus ir pastabas gaima teikti el. paštu klimato_kaita@am.lt.

LŪS informacija 

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį