- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

LŪS suvažiavimo metu perrinktas pirmininkas, išrinktas naujas Prezidiumas bei vicepirmininkai

XXVI-asis LŪS suvažiavimas buvo rinkiminis. Trečiajai kadencijai Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininku buvo išrinktas Jonas Talmantas.

„Ateinantiems trejiems metams laikau savo misija dirbti Lietuvos ūkininkų sąjungos narių naudai, ginti ir atstovauti jų interesus Lietuvos ir tarptautinėse institucijose, užtikrinti, kad būtų išgirstas žemdirbių balsas, teikti jiems visą reikiamą informaciją apie žemės ūkio naujienas bei pasikeitimus Bendrojoje žemės ūkio politikoje. Tačiau labai norėčiau paraginti organizacijos narius būti aktyvesniais keliant klausimus ir teikiant siūlymus. Lietuvos ūkininkų sąjunga tarp institucijų yra gerbiama, nes turi savo nuomonę, tegul ir kitokią, nebijo užduoti net ir nepatogius klausimus“ – padėkojęs už pasitikėjimą teigė J. Talmantas.

Rinkiminiame suvažiavime išrinktas ne tik LŪS pirmininkas, bet ir 4 vicepirmininkai: Marijona Lukaševičienė (Ignalina), Lilija Teresė Šermukšnienė (Joniškis), Raimundas Jovarauskas (Jurbarkas) ir Marijus Kaktys (Plungė).

Trejų metų kadencijai taip pat buvo rinktas LŪS Prezidiumas. Atsižvelgiant į Sąjungos narių pirmininkų aktyvumą, jų darbų nuoseklumą, lankomumą buvo išrinkti šie Prezidiumo nariai: Jonas Talmantas (LŪS pirmininkas), Raimundas Jovarauskas (Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas, vicepirmininkas), Marijona Lukoševičienė (LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkė; vicepirmininkė), Lilija-Teresė Šermukšnienė (LŪS Joniškio skyriaus pirmininkė; vicepirmininkė), Marijus Kaktys (LŪS Plungės skyriaus pirmininkas, vicepirmininkas), Raimundas Juknevičius (Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas), Vytautas Rakickas (Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas), Genutė Staliūnienė (Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė), Onutė Kartavičienė (Vilkaviškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė), Vilhelminas Janušonis (LŪS Pasvalio skyriaus pirmininkas), Saulius Stirna (LŪS Kaišiadorių skyriaus pirmininkas), Regina Rimkienė (Tauragės rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė), Romas Kisleravičius (LŪS skyriaus „Dzūkijos ūkininkas“ (Alytus) skyriaus pirmininkas), Darius Viliūnas (LŪS Zarasų skyriaus pirmininkas), Artūras Česnauskas (Klaipėdos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas), Virmantas Ivanauskas (Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas), Zigmantas Aleksandravičius ( LŪS Kupiškio skyriaus pirmininkas).

P1120151

XXVI-ojo LŪS suvažiavimo metu perrinktas Prezidiumas.


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/xxvi-ojo-lietuvos-ukininku-sajungos-suvaziavimo-metu-perrinktas-pirmininkas-isrinktas-naujas-prezidiumas-bei-vicepirmininkai/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos