- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

LŪS nariai kviečiami į XXVII-ąjį suvažiavimą

(2015-05-18)

Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo sprendimu, š.m. gegužės 22 d. LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“ (Stoties 9, Akademija, Kėdainių r.) vyks metinis XXVII-asis Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas. Jo metu bus aptarti organizacijos metinės veiklos rezultatai, svarstomos narių keliamos problemos, diskutuojama dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonių ir būtinybės supaprastinti BŽŪP. Suvažiavimo metu bus priimta rezoliucija, atsižvelgiant į narių pasiūlymus ir diskusijas dėl aktualių žemės ūkio probleminių ir spręstinų klausimų.

Suvažiavimo darbotvarkė


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/xxvii-asis-lietuvos-ukininku-sajungos-suvaziavimas/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos