Žalinimas. Ūkininkų patirtis pirmaisiais taikymo metais

opinion

(2016-01-25)

Europos Komisija 2015 m. gruodžio 15 d. paskelbė viešąsias konsultacijas norėdama išsiaiškinti suinteresuotos ES visuomenės dalies – ūkininkų, valstybių narių administracijų, atstovaujamųjų organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų – nuomonę apie žalinimo reikalavimus, įtrauktus į tiesioginių išmokų sistemą pagal Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP), ir įvertinti pirmųjų metų patirtį, kaip sekasi juos įgyvendinti. Atsižvelgiant į specialų klausimyno pobūdį, tikslinė šių konsultacijų auditorija – tai visų pirma specialistai išmanantys žalinimo reikalavimus ir turintys praktinės tų reikalavimų taikymo patirties.

Komisija deklaruoja, jog ją ypač domintų nuomonė apie praktinį žalinimo reikalavimų taikymą, vienodas veiklos sąlygas (galimybes valdyti ūkius tokiomis pat sąlygomis, kokios yra sudarytos kitų ES šalių ūkininkams) ir gamybos potencialą, taip pat nuomonė apie galimus būdus supaprastinti žalinimo reikalavimų sistemą ir sumažinti su tos sistemos taikymu susijusią administracinę naštą. Taip pat tikimasi, kad respondentai pasidalys jau pirmaisiais įspūdžiais apie žalinimo poveikį. Į respondentų išsakytas nuomones Komisija ketina atsižvelgti vertindama šiuos aspektus:

  • galimybes sumažinti ūkininkams ir nacionalinėms administracijoms tenkančią administracinę naštą, susijusią su reglamentų įgyvendinimu;
  • sritis, kuriose reikalavimai sutampa arba yra nenuoseklūs;
  • ar reikalavimai gali būti pakeisti nedarant poveikio su aplinka susijusiems žalinimo tikslams ir patikimam BŽŪP finansų valdymui.

Pageidaujama, kad respondentai pateiktų konkrečių su tam tikromis problemomis susijusių pavyzdžių. Tuo pačiu Komisija siekia išsiaiškinti, ar galima ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės (EASV) išskiriamą ariamos žemės plotą padidinti nuo 5 proc. iki 7 proc., kaip kad buvo kalbama reformos planuose. Reikia paminėti, jog 2015 m. klausimynas buvo paskelbtas tik anglų kalba. Daugiakalbei ES žemdirbių visuomenei pareikalavus, kad tokios aktualios diskusijos vyktų visomis oficialiomis ES kalbomis ir atspindėtų kuo platesnį tikrų praktikų ratą, neseniai Komisijos tinklalapyje klausimynas atsirado ir kitomis kalbomis, tame tarpe ir lietuvių.

Tad kviečiame visus narius prisijungti ir tiesiogiai pareikšti nuomonę apie savo patirtį įgyvendinant privalomus žalinimo reikalavimus: internetinis klausimynas.
Komisijos viešosios konsultacijos vyksta nuo 2015 m. gruodžio 15 d. iki 2016 m. kovo 8 d.

Parengta pagal Europos Komisijos informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį