Žemaitės dramos teatre buvo pagerbti Telšių rajono konkurso „Metų ūkis 2020“ laimėtojai

(2020-11-13)

bendra foto

Tradicinis konkursas „Metų ūkis“ suteikia galimybę susipažinti su žmonėmis, kurie yra arčiausiai žemės, daugiau išgirsti apie jų rūpesčius ir džiaugsmus, o įvertinus jų pasiektus rezultatus bei patirtį — pasimokyti. Žinoma, konkursu siekiama ir paskatinti kitus ūkininkus imtis pažangaus ūkininkavimo, ūkinės veiklos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros. Žemaitės dramos teatre spalio mėn. įvyko 26-oji Telšių rajono ūkininkų pagerbimo šventė.

Ūkininkų pasiekimus vertino komisija, kurioje dalyvavo Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazys Lečkauskas, kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga, Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorė Telšių rajone Edita Šerlinskienė, Telšių rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė,
Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių rajono biuro vadovė Rima Skiotienė.

Komisijai tikrai nebuvo lengva išrinkti geriausius ūkius, nes daugelis iš jų puikiai tvarkosi, sėkmingai dirba, dalyvauja įvairiose Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse, turima ir sėkmingų ekologinio ūkininkavimo pavyzdžių bei taikančių inovacijas. Džiugu, kai iš patyrusių ūkininkų nelengvą žemdirbio darbą perima jų vaikai.

Ūkininkų pagerbimo šventėje dalyvavo daug garbių svečių, o renginį pradėjo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kunigas doc. dr. Saulius Stumbra ir Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.

„Šventė — tai puiki galimybė pagerbti tuos žmones, kurie dirba. Telšiškiai – darbštūs, stiprūs ir verslūs ūkininkai, perėmę tradicijas iš savo tėvų, bočių ir sėkmingai vystantys verslą. Tam,
kuris tik žiūri iš šono ir kritikuoja, kiekvienas darbas atrodo paprastas. Žinau, kiek daug Jūs dirbate, kiek „kainuoja“ diena, kai keliesi žiūrėdamas, ar lyja, ar saulė kepina. Kai dedi pastangas dirbti moderniai ir efektyviai. Jūs — kaimo ateitis. Mūsų kraštas kalvotas, tačiau rezultatai yra geri ir puikūs, nes žemę čia dirba išmintingi žmonės. Noriu palinkėti, kad nelaimės ir koronavirusas aplenktų, kad kiekviename ūkyje ir šeimoje būtų daugiau supratimo ir džiaugsmo. Kad ūkininkų nemažėtų, kad visiems sektųsi ūkininkauti, kad ūkiai klestėtų, mokesčiai nespaustų, derliai geri būtų, kad išmoktume parduoti, ką užauginame, o jau tada bus visiems gerai ir klestės Lietuva“,– kalbėjo Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė.

Ji į sceną pakvietė naujai išrinktus Telšių rajono ūkininkų sąjungos tarybos narius: Dainių Dargį, Vilmą Blažienę, Andrių Cicėną, Vladą Termeną, Martyną Užkurą, Rimantą Šerlinską, Tadą Geiduką, Gintą Paleką, Arūną Usį bei revizorių Sigitą Pudžiuvelį ir aktyviausią sąjungos narį Antaną Mažeiką.

Zita Dargienė visiems tarybos nariams įteikė Ūkininkų taisyklių medalius ir dėkojo už bendrą darbą. O taisyklės labai gyvenimiškos, taiklios ir šmaikščios: anksti kėlęs – nesigailėsi, ūkininkas – ne profesija, o gyvenimo pasirinkimas, nieko nepasėsi – nieko ir nepjausi, kieno ūkis – to ir tvirtovė, pas gaspadorių eiti tuščiomis - nevalia, geras gaspadorius ir be plūgo gali lauką suarti, gaspadorius pats renkasi, kada dirbti, kada ilsėtis, ūkininkas – pats sau viršininkas.

Atėjo ir šventės kulminacija – į sceną renginio vedėjas pakvietė visus konkurso „Metų ūkis 2020“ dalyvius, paskelbdamas už ką jie  buvo įvertinti:

Lauryną Sidabrą – Nevarėnų senūnija (ūkininkauja 5 metus, nuosavos žemės turi 35 ha, nuomojamos — 39 ha, gyvulininkystės ūkis — laikoma 160 mėsinių galvijų) — už jaunatvišką optimizmą, originalias ūkininkavimo idėjas bei tvirtą įsitikinimą, kad eina teisingu keliu.

Remigijų ir Virginiją Gailius – Upynos seniūnija (ūkininkauja 20 metų, nuosavos žemės turi 260 ha, tai išskirtinis biodinaminis-ekologinis ūkis – auginami 36 mėsiniai galvijai , 86 ha sodų ir 3 ha daržininkystės, auginamai rabarbarai.) – už ilgametį darbą, apvainikuotą pavyzdinio ūkio sukūrimu bei kiekvieno savo sodo vaismedžio pažinojimą.

Gedą ir Moniką Lukoševičius – Gadūnavo seniūnija (ūkininkauja 12 metų, nuosavos žemės turi 70 ha, nuomojamos – 110 ha, ūkis mišrus - auginamos 45 pieninės karvės, o pienas parduodamas „Žemaitijos pieno“ bendrovei) – už sėkmingą ūkinę veiklą kelių kartų šeimos ūkyje.

Artūrą ir Rasą Savickius - Degaičių seniūnija (ūkininkauja 12 metų, nuosavos žemės turi – 250 ha, nuomojamos – 50 ha, ūkis ekologinis - gyvulininkystės – laikoma 80 pieninių karvių ir 130 prieauglio, o pieną tiekia „Žemaitijos pieno“ bendrovei) – už ekologijos skatinimą, inovacijų ir technologijų diegimą;

Tomą ir Jurgitą Vitkevičius – Luokės seniūnija (ūkininkauja 9 metus, nuosavos žemės turi 100 ha, nuomojamos – 26 ha, ūkis ekologinis - gyvulininkystės – laikoma 43 vnt. pieninių karvių ir 33 vnt. prieauglio) – už stabiliai tvarkomos sodybos erdvę ir draugišką požiūrį į gamtą.

Vytautą Ivancevičių – Varnių seniūnija (ūkininkauja 11 metų, nuosavos žemės turi 70 ha, nuomojamos – 180 ha, ūkis mišrus, laikoma 116mėsinių galvijų) – už pasirinkimą ir ryžtą kurtis bei dirbti kaime.

Johan Olof Magnus Svensson – Viešvienų senūnija (ūkininkauja daugiau kaip 10 metų, nuosavos žemės turi 26 ha, nuomojamos – 252 ha, ūkis - gyvulininkystės – laikoma 120 pieninių karvių ir 145 prieauglio, o pieną tiekia „Žemaitijos pieno“ bendrovei) – už idėjos turėjimą ir jos įgyvendinimo siekį.

Gintą ir Aušrą Gricius – Žarėnų seniūnija (ūkininkauja 2 metus, nuosavos žemės turi 25 ha, nuomojamos – 5 ha, gyvulininkystės ūkis - auginama 35 pieninių karvių ir 10 prieauglio) – už tęsiamas šeimos ūkininkavimo tradicijas.

Liuciją ir Antaną Lydžius – Ryškėnų seniūnija (ūkininkauja 5 metus, nuosavos žemės turi 15 ha, mišrus ūkis – auginama 200 paukščių, 12 - avių) – už entuziazmą ir kūrybiškumą plėtojant įvairiapusišką ūkį.

Visiems konkurso dalyviams Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas ir Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė įteikė padėkos raštus. Meras dar apdovanojo ir gėlių puokštėmis.

Šventės finalas – paskelbti trys geriausi iš geriausių ūkininkų - konkurso „Metų ūkis 2020“ nugalėtojai:

I vieta atiteko Virginijai ir Remigijui Gailiams;

1 vieta Gailiai

II — Monikai ir Gedui Lukoševičiams;

2 vieta Lukoseviciai

dviem trečiųjų vietų laimėtojams — Rasos ir Artūro Savickių bei Jurgitos
ir Tomo Vitkevičių ūkiams.

3 vieta Savickiai3 vieta T. Vitkevičius

Garsiais plojimais pasveikinti nugalėtojai. Jie, taip pat visi konkurso „Metų ūkis 2020“ dalyvai apdovanoti rėmėjų dovanomis. Šventėje gerą nuotaiką dovanojo grupė „Kitava“.

Renginį rėmė: Telšių rajono savivaldybė, Generalinis šventės rėmėjas kredito unijos „Germanto lobis”, Vila „Dubgiris“, Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras RVAC, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, SV technika, AB „Žemaitijos pienas“, UAB
„Medicinos bankas“, „Žaliasis raistas“, UAB „Moki veži“, UAB „Agrogilė“, UAB „Litgenas“,UAB „AGROCHEMA“, UAB „Utenos mėsa“, BTA draudimas, VšĮ „Pieno tyrimai“.

Papildomai galima pasiskaityti Telšių žiniose ir Kalvotoji žemaitija straipsniuose

  Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkės Zitos Dargienės informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį