Žemdirbiams lengvinama paskolų našta

Patikslinta dalies palūkanų, sumokėtų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, kompensavimo tvarka ir garantinio užmokesčio, kurį subjektai, imantys kreditus su garantija moka UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui, nustatymo tvarka. „Šių konkrečių veiksmų ėmėmės siekdami sušvelninti galimus žemės ūkio produkcijos, žaliavų ir maisto produktų importo į Rusijos Federaciją uždraudimo padarinius ir palengvinti paskolų naštą žemdirbiams“, – pažymėjo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Pagal patikslintą dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo tvarką kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, bus kompensuojama 80 proc. (vietoj buvusių 30 proc.) sumokėtų kreditų palūkanų.

Subjektams, pasirašiusiems kredito sutartis po palūkanų kompensavimo tvarką keičiančio žemės ūkio ministro įsakymo įsigaliojimo, bus kompensuojama per pirminį kredito grąžinimo laikotarpį, ne ilgesnį nei 2 metai nuo kredito sutarties pasirašymo dienos, kredito įstaigai sumokėtų palūkanų dalis (80 proc.), nepriklausomai nuo kredito trukmės.

Subjektai, norėdami gauti dalies kredito palūkanų kompensaciją, sumokėję pirmą kartą kredito įstaigai palūkanas pagal kredito sutartį, ne vėliau kaip per 2 mėnesius turėtų kreiptis įsavivaldybę pateikdami palūkanų kompensavimo tvarkoje nurodytus dokumentus.

Kreditus su garantija imantys subjektai UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (Fondas) moka garantinį užmokestį už garantijos suteikimą kredito įstaigai. Pagal patikslintus Fondo veiklos nuostatus, garantinis užmokestis bus mažinamas 0,2 proc. visiems ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla, imantiems kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti ar sumokėti už paslaugas žemės ūkiui.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį