Žemdirbystės institutas paminėjo veiklos 60-metį

img_1779

2016-10-21

Spalio 20 d. Žemdirbystės institutas minėjo veiklos 60-metį. Daugiau kaip pusę amžiaus institutas buvo savarankiška institucija, o pastaruosius septynerius metus priklauso Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui (LAMMC) ir yra didžiausias iš vienuolikos jo padalinių. Tarp gausaus būrio sveikintojų Lietuvos ūkininkų sąjungos narių vardu svarbią Lietuvos mokslo kalvę ir jos vadovus sveikino pirmininkas Jonas Talmantas. Instituto mokslininkų atliekamų tyrimų dėka Lietuvos žemdirbiai siekia geresnių ūkininkavimo rezultatų, mokslo pasiekimus praktikoje gali įvertinti ne tik užsienyje rengiamose tokio pobūdžio parodose, bet ir mūsų šalyje vykstančioje žemės ūkio ir technologijų parodoje AgroVizija, kur Žemdirbystės institutas  yra vienas iš pagrindinių organizatorių.

img_1787

Instituto pagrindinė veikla – fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai dirvožemio, agrochemijos, žemės dirbimo, augalininkystės ir žolininkystės, augalų apsaugos ir ekologijos srityse. Platūs darbų barai yra kultūrinių augalų genetikos bei fiziologijos tyrimai, lauko ir pievų augalų selekcija bei sėklininkystė ir bitininkystė. Instituto mokslininkai bendradarbiauja su šalies universitetais ir panašaus profilio institutais, taip pat užsienio mokslo institucijomis, dalyvauja bendruose projektuose, tarptautiniuose kongresuose ir konferencijose, stažuojasi pripažintuose pasaulio mokslo centruose. Mokslinių tyrimų rezultatai, taikytinos žemdirbystės sistemos ir augalininkystės technologijos skleidžiamos šalies ūkiuose, bendradarbiaujant su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, verslo subjektais ir įvairiomis žemės ūkio asociacijomis, rengiant seminarus, lauko dienas, mokslo ir technologijų parodas, pasitelkiant žiniasklaidą.
Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas įkurtas 1956 m. rugsėjo 3 d. Jam vadovauti paskirtas prof. habil. dr. Petras Vasinauskas. Po dešimties metų jį pakeitęs dr. Antanas Būdvytis įstaigai vadovavo beveik ketvirtį amžiaus, iki 1989 m. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo institutui vadovavo dr. Rimantas Dapkus, 1997–2011 m. – prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, 2011–2015 m. – doc. dr. Vytautas Ruzgas, o nuo 2016 m. direktoriaus pareigas eina dr. Gintaras Brazauskas.

Nuotraukose: LŪS pirmininkas J. Talmantas sveikina dr. G. Brazauską ir prof. habil. dr. Z. Dabkevičių.

Lietuvos ūkininkų sąjungos ir Žemdirbystės instituto informacija

Save

Save

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį