- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklės 2018 metams

deklaravimas (2018-01-02)

Primename, kad dar 2017 m. lapkričio 29 d. buvo patvirtintos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklės 2018 metams. Kada tiksliai prasidės šių metų paraiškų rinkimas, bus nustatyta atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Tuo tarpu deklaravimo pabaigos data numatyta taisyklėse – einamųjų metų birželio 6 d. O pavėluotos deklaravimo paraiškos bendra tvarka bus priimamos iki liepos 1 d. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos sumą mažinant 1 proc.

Reikia pabrėžti, kad 2018 m. taisyklėse nėra esminių pokyčių, palyginus su 2017 m. taisyklėmis. Pokyčiai labiau orientuoti į techninius pakeitimus, deklaravimo proceso tobulinimą, greitinimą, didesnio aiškumo siekimą ir pan. Tačiau dėmesį derėtų atkreipti į sekančias naujoves:

 1. Žalinimo reikalavimų įgyvendinime: lankstesnis posėlio ir įsėlio reikalavimų atitikimas bei augalų apsaugos produktų draudimas pasėlių plotuose priskirtose ekologiniu atžvilgiu svarbioms vietovėms;

2. Atlikus visapusišką rizikingiausių pareiškėjų analizę, patikslinta, kad:

a. Pareiškėjams, deklaruojantiems 30 ha ir didesnius plotus, bet neturintiems nei gyvulių, nei registruotos žemės ūkio technikos, NMA paprašius pateikti žemės dirbimo įrodymo dokumentus, nepakaks parodyti sąskaitos faktūros, pinigų priėmimo kvito ir pan. – reikės ir mokėjimo atlikimą įrodančio bankinio pavedimo;

b. 1 ha riba, iki kurios nereikia teikti valdymo dokumentų už deklaruojamus prieš tai 2 metus niekieno nedeklaruotus plotus – yra keliama iki 2 ha;

c. 1 ha riba lauko riba, nuo kurios pareiškėjas, deklaruodamas žemės ūkio augalus, turėjo įvesti jų pavadinimą, jei jų nebuvo Naudmenų klasifikatoriuje, mažinama iki 0,5 ha – tam, kad būtų galima kuo tiksliau identifikuoti šalyje auginamas augalų rūšis, kurios galimai vis dar nėra įtrauktos į Naudmenų klasifikatorių.

3. Sušvelnintos sankcijos už dokumentų nepateikimą laiku.

ŽŪM tai pat parengė atmintinę, kurioje akcentuojami svarbiausi pokyčiai, palyginus su 2017 m. bei svarbiausios datos, kurių privalu laikytis tam, kad esminiai dalykai būtų patogiai vienoje vietoje.

Su pilnomis deklaravimo taisyklėmis ir visais jų priedais kviečiame susipažinti mūsų puslapio viršuje esančioje rodyklėje NUORODOS, kur talpiname BŽŪP dokumentus Tiesioginės išmokos arba ŽŪM internetinėje svetainėje www.zum.lrv.lt

Parengta pagal ŽŪM pateiktą informaciją


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/zemes-ukio-naudmenu-ir-paseliu-deklaravimo-taisykles-2018-metams/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos