Žemės valdymo dokumentai – iki spalio 1 d.

Rugpjūtį buvo pakoreguotos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės ir nustatytas galutinis žemės valdymo teisę patvirtinančių dokumentų pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA)  terminas – š. m. spalio 1 d.

 
Informuojame, kad pareiškėjai, kurie 2015 m. paraiškos elektroninę formą pildė patys, bet praėjusiais metais nebuvo pateikę paraiškos, NMA privalo atsiųsti deklaruotų laukų žemės valdymo teisę patvirtinančių dokumentų (su žemės sklypų planais) kopijas.
 
Žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentų kopijas privalo pateikti ir tie pareiškėjai, kurie 2015 m. paraiškos elektroninę formą pildė patys ir praėjusiais metais deklaruotus plotus padidino daugiau negu 1 ha, o padidintas plotas nebuvo deklaruotas kitų pareiškėjų. Šie pareiškėjai turi pateikti praėjusiais metais nedeklaruoto ir didesnio nei 1 ha ploto žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentų (su žemės sklypų planais) kopijas. Pažymėtina, kad skaičiuojamas bendras praėjusiais metais nedeklaruotas 1 ha plotas, o ne atskiro lauko plotas.
 
Jeigu žemės (viso arba padidinto didesnio nei 1 ha ploto) valdymo teisę patvirtinantys dokumentai nebus pateikti iki spalio 1 d., visa pateikta paraiška bus atmesta.
 
Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad NMA nustatys pareiškėjus, kurie privalo pateikti žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus, ir paprašys pateikti būtinus dokumentus. Jau pateikusiems dokumentus pareiškėjams nereikia jų siųsti antrą kartą.
Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija 
Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį