ŽŪM siūlymas „Sodros“ įmokas rinkti tik iš ūkių nuo 8 ekonominių dydžių

mokesčiai

(2016-06-10)

Svarstydamas „Sodros“ reformą, Seimas prėjusį ketvirtadienį pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui nuo 2017 metų įmokas „Sodrai“ įpareigoti mokėti tik tuos ūkininkus, kurių ūkiai būtų didesni kaip 8 ekonominiai dydžiai (apie 60 ha, iš ūkio gauna apie 7–8 tūkst. eurų pajamų per metus).
Už tai balsavo 40 Seimo narių, prieš – 5, o susilaikė – 24. Tai ne galutinis Seimo balsavimas – dėl viso Valstybinio socialinio draudimo įstatymo dar bus balsuojama vėliau.

Šiuo metu ūkininkai moka valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų 28,5 proc. dydžio tarifą, iš jo: pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.; ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokoms gauti – 2,2 proc.

Šiuo metu VSD įmokas turi mokėti tie ūkininkai, kurių ūkio ar valdos ekonominis dydis viršija 4 ekonominio dydžio vienetus (EDV). Ūkininkų, kurie nėra PVM mokėtojai, VSD įmokos skaičiuojamos nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) , kuri šiuo metu siekia 350 eurų.
Taigi, ūkininkų, ne PVM mokėtojų, mėnesinė VSD įmoka yra 99,75 euro (350 x 28,5 = 99,75), metinė įmoka – 1197 eurai. Ūkininkai, PVM mokėtojai, socialinio draudimo įmokas apskaičiuoja nuo apmokestinamųjų pajamų sumos, tačiau ne mažesnės negu MMA.

Ūkininkai moka privalomąjį sveikatos draudimą (PSD) 3 ar 9 proc. dydžio. Ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra iki 2 EDV, moka 3 proc. nuo MMA, mėnesio įmoka siekia 10,5 eurų, metinė įmoka – 126 eurai. Ūkininkai, kurių ūkio dydis yra nuo 2 iki 4 EDV, taip pat tie, kurių ūkio dydis yra daugiau kaip 4 EDV, bet jie nėra PVM mokėtojai, moka 9 proc. PSD įmokas nuo MMA. Mėnesio įmoka – 31,50 euro, metinė įmokų suma – 378 eurai.
Ūkininkai, PVM mokėtojai, kurių ūkio dydis daugiau kaip 4 EDV, moka 9 proc., PSD įmokas apskaičiuoja nuo apmokestinamųjų pajamų sumos, tačiau ne mažesnės negu MMA. Minimali metinė įmokų suma – 378 eurai, maksimali metinė įmokų suma – 480,60 eurų.

ŽŪM informacija

Save

Save

Save

Save

Save

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį