- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Darbus organizuokite atsakingai, atlikite juos saugiai!

nelaimingi-atsitikimai (2021-07-14)

Valstybinės darbo inspekcija (VDI)  praneša, kad šie metai paženklinti mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų proveržiu žemės ūkyje. Per dar tik įpusėjusius 2021 metus vien šios ekonominės veiklos sektoriuje jau žuvo 3 darbuotojai, 5 buvo sunkiai sužaloti (neskaitant eismo nelaimių). LŪS ragina ūkininkus nepamiršti apie atsakomybę ir pareigas organizuojant ūkio darbus. Norime atkreipti dėmesį, kad į VDI nelaimingų atsitikimų statistiką patenka tik nelaimės, susiję su darbo santykius turinčiais atvejais. Tačiau ūkyje rizika kyla visada ir ne tik darbuotojams, bet ir šeimos nariams, pačiam ūkininkui. Prašome būti atsakingiems, įvertinkite visas galimas rizikas, šalinkite jas, imkitės prevencinių priemonių, saugokite brangiausią turtą – žmogų. 

Dažniausi nelaimes sąlygojantys veiksniai ir priežastys kasmet kartojasi – kritimai iš aukščio, veikiantys įrenginiai, netinkamas rizikos vertinimas ir darbų organizavimas, nepakankama vidinė darbuotojų kontrolė. Žemės ūkio veikla – tai ne tik augalų, galvijų auginimas, tai veikla apimanti savo srityje ir žemės ūkio technikos naudojimą bei priežiūrą, statybos remonto darbus. Žemės ūkio įmonėse dažnai tenka dirbti aukštyje, kur yra galimybė nukristi, dirbti šuliniuose, kur galima apsinuodyti, dirbti su įrenginiais, kur yra galimybė būti sužalotam atvirų, besisukančių mechanizmų dalių, atlikti krovos darbus, kur galimas krovinių virtimas ar kritimas ir pan. Derliaus nuėmimo įkarštyje galimos nelaimės atliekant grūdų džiovinimo, sandėliavimo, transportavimo darbus. Juolab, kad beveik kiekvienais metais atliekant minėtus darbus įvyksta nelaimingi atsitikimai darbe.

Ūkyje apstu rizikos veiksnių. Tai – judančių, lekiančių daiktų, ruošinių, skeveldrų pavojai, daiktų, ruošinių, krovinių virtimas ir poslinkis, pagavimo, įtraukimo, traiškymo pavojai, susiję su neapsaugotomis judančiomis, besisukančiomis mechanizmų dalimis. Taip pat statinių konstrukcijų užgriuvimas, galimi sprogimo ir nudegimų pavojai, užpylimas gruntu, paskendimas biriose medžiagose, elektros srovė, pavojingos cheminės medžiagos bei žmogaus kritimas iš aukščio/į gylį. Nepradėkite darbų neįsitikinę savo/darbuotojo saugumu. Vidinė darbų kontrolė būtina!

VDI laiškas žemdirbiams


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/darbus-organizuokite-atsakingai-atlikite-juos-saugiai/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos