Dalyvaukite foto konkurse „Po tėviškės dangum 2014“

Kviečiame auginti savo kraštą ir dalyvauti Respublikiniame kaimo vaikų ir jaunimo konkurse „Po tėviškės dangum 2014“. Konkurso tema „Kaimas – iki ir dabar“. Užduotis – pateikti fotografijas, atskleidžiančias, kaip per 10 metų, kai esame Europos Sąjungoje, pasikeitė gyvenimas Lietuvos kaime. Fotografijas konkursui reikia pateikti iki lapkričio 24 d.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Keičiamos technikos registravimo taisyklės

Keičiamos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, pažymint, jog savivaldybės administracija, nustačiusi, kad traktoriui registruoti buvo pateikti  neteisingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys, per 5 darbo dienas apie tai informuoja duomenų teikėją, o jis privalo nedelsdamas pateikti teisingus duomenis. Jeigu duomenų teikėjas teisingų duomenų nepateikia arba pateikti duomenys neatitinka tikrovės, traktorius išregistruojamas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas duomenų teikėjas. 

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Išaiškinti konkurso „Metų ūkis 2014″ laimėtojai Telšių rajone

Spalio mėnesį konkurso „Metų ūkis 2014“ vertinimo komisija sudėliojo paskutinius taškus rinkdama geriausius šių metų Telšių rajono ūkius. Viso aplankyti 35 rajono ūkininkai, kuriuos komisijai rekomendavo Telšių rajono seniūnijų seniūnai. Pirma vieta skirta Upynos seniūnijoje ūkininkaujantiems Alvydui ir Daliai Skiočiams, antroji - Rimanto ir Danutės Kačinskų ūkiui (Žarėnų sen.), o trečioji vieta – Algimantui ir Rasai Jotkams (Luokės sen.) Nugalėtojai lapkričio 28 d. bus pagerbti Telšių rajono ūkininkų sąjungos organizuojamame renginyje. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Susumuoti konkurso rezultatai Pasvalio rajone

Baigiantis spaliui, susumuoti konkurso „Metų ūkis 2014“, kuriame išrenkami didžiausią pažangą padarę Pasvalio rajono ūkiai, rezultatai. Konkurso komisija vieningai sutarė nugalėtoju pripažinti krinčiniečių Algirdo ir Dalios Kripaičių 120 ha augalininkystės ūkį . Antra vieta atiteko Migonių kaimo ūkininkams Gintautui ir Editai Gudams valdantiems 400 ha žemės ir auginantiems javus, o trečia – pumpėniečiams Donatui ir Vilmai Matuzevičiams, kurie ne tik javus augina, bet ir laiko per 70 avių.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį