NMA laikraštis su 2019 metų aktualijomis

NMA laikraštis (2019-04-18)

NMA, siekdama pagelbėti ūkininkams kasdienėje jų veikloje, šiais metais išleido 16 puslapių laikraštį, kuriame aptariamos 2019 m. tiesioginių išmokų ir paramos pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programas aktualijos. Leidinys artimiausiu metu pasieks savivaldybių žemės ūkio skyrius, seniūnijas, o netrukus ir kiekvieną ūkininką. Pažangiausieji jau dabar iš NMA tinklapio gali atsisiųsti jo skaitmeninę versiją.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Permainos Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovybėje

Rokiškyje (2019-04-18)

Balandžio 16 d. pakartotinai susirinkę į visuotinį susirinkimą Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos nariai išsirinko naują pirmininkę. Rajono organizacijos vairą Dalia Lūžienė-Malijonienė perdavė Žemės ūkio rūmų atstovei Rokiškio rajone, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkei, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narei Linai Meilutei-Datkūnienei. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Artimiausi COPA-COGECA, GEOPA-COPA ir užsienio kolegų organizuojami renginiai 2019 m. balandžio mėnesį

(2019-04-01)

Balandžio mėn. 4 – 5 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės ir ES Komisijos pilietinio dialogo grupės „Vaisiai ir daržovės“ posėdžiai. Posėdžiuose ketina dalyvauti Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos atstovas.

Balandžio mėn. 25 – 26 d. Briuselyje organizuojami COPA ir COGECA prezidiumų posėdžiai. Posėdžiuose planuoja dalyvauti LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Netekome iškilios asmenybės

Su Kraujeliu 2015

(2019-04-01)

Skaudžią netekties valandą, mirus Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos Garbės prezidentui, Lietuvos Respublikos 2000-2004 m. kadencijos Seimo nariui, 2001-2004 m. dvyliktosios Vyriausybės Žemės ūkio ministrui Jeronimui Kraujeliui, Lietuvos ūkininkų sąjungos organizacijos narių vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems, LŽŪBA vadovybei ir nariams.

Pats Gerb. Jeronimas Kraujelis kaip asmenybė ir jo nuveikti darbai turėjo reikšmingos įtakos visai atkurtos Lietuvos žemės ūkio raidai. Ne visais klausimais mūsų ir jo vadovaujamos organizacijos nuomonės sutapdavo, tačiau visada rasdavome kompromisą. O mes, kuriems teko garbė geriau pažinti velionį, prisiminsime jį kaip šviesią, iškilią ir konkrečiais skaičiais grindžiančia savo argumentus asmenybę.

Su nuoširdžia pagarba narių vardu

Jonas Talmantas

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį