Valdymas

Lietuvos ūkininkų sąjunga, yra savarankiška savanoriškumo principu Lietuvos ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių asmenų asociacijas jungianti Sąjunga, įsteigta jos narių veiklai koordinuoti, narių interesams atstovauti ir ginti bei kitiems viešiesiems interesams tenkinti.

LŪS struktūra sukurta taip, kad kuo efektyviau, lanksčiau ir plačiau galėtų vykdyti savo funkcijas, kurios yra apibrėžtos LŪS įstatuose.

Sąjungos organai yra: Sąjungos suvažiavimas, prezidiumas ir Sąjungos pirmininkas. Valdymo organai - prezidiumas ir pirmininkas.

Sąjungos finansinę veiklą kontroliuoja revizorius. Taip pat konkretiems klausimams spręsti ar funkcijoms atlikti Sąjungos suvažiavimo, Sąjungos prezidiumo ar Sąjungos pirmininko sprendimu gali būti sudaromos ad hoc (specialios) grupės, kurioms suteikiamos tam tikros grupę sudariusio organo ar valdymo organo teisės.

Grafinė_valdymo_struktūra

Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį