Artimiausi COPA-COGECA, GEOPA-COPA ir užsienio kolegų organizuojami renginiai 2013 m. gegužės mėn.

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1Gegužės 14 – 15 d. vyks COPA-COGECA darbo grupės ir Europos Komisijos konsultacinės grupės „Aviena ir ožkiena“ posėdžiai. Juose ketina dalyvauti Lietuvos ožkų augintojų asociacijos pirmininkė Vytautė Matusevičienė.

 Gegužės mėn. 23 d. planuojami GEOPA-COPA ir ES Komisijos žemės ūkio socialinio dialogo komiteto posėdžiai, kuriuose dalyvaus LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė.

Gegužės mėn. 23-24 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės ir ES Komisijos konsultacinės grupės „Aplinkosauga“ posėdžiai, kuriuose dalyvaus Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos narys Aušrys Macijauskas.

Gegužės mėn. 28 d. Briuselyje COPA-COGECA organizuoja darbo grupės „Mokesčiai ir teisės klausimai” posėdį. Jame LŪS atstovaus LŽŪKT vyresnioji teisininkė Rita Petraitytė.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

EP kaimo reikalų komitete siūlymas 2013 m. išmokas mažinti tik 0,75%

KPF-LKT logo bendras 2013_MU12013 m. balandžio 24 d. posėdžiavęs Europos Parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas svarstė Europos Komisijos pasiūlymą dėl finansinės drausmės, kuriuo siūloma 5 % apkarpyti 2013 metų tiesiogines išmokas viršijančias 5000 EUR. Komiteto narys Luis Manuel Capoulas Santos šia tema paruošė pranešimą, kuriame išdėstytos priežastys, kodėl ES Parlamentas neturėtų pritarti tokiam Komisijos pasiūlymo variantui. Diskutuodami komiteto nariai vienbalsiai tvirtino, jog kovo mėnesiui ruošdama savo pasiūlymą Europos Komisija paskubėjo į jį įtraukti š.m. vasario 8 d. ES Vadovų Tarybos sutarimus dėl Daugiametės finansinės programos (DFP). Gerbdama Lisabonos sutartį, kuria Europos Parlamentas įgyja svarbų vaidmenį ir derybinę galią priimant svarbiausius ES sprendimus, Komisija turėjo įvertinti ES Parlamento nuostatas dėl DFP, ypač tas, kurios nesutampa su Tarybos nuomone. Juolab, kad Taryba ir Parlamentas tebesideri dėl DFP. Tad dėl 2014-2020 biudžeto realiai nėra galutinai sutarta, kaip ir neaišku iš kokių eilučių turėtų būti suformuotas krizių valdymo rezervas, nėra oficialių galutinių skaičių skiriamų 2014 metų BŽŪP.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

COPA-COGECA ragina Komisiją pratęsti vaisių ir daržovių sektoriaus rėmimo tvarką ir po 2013 m.

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1 Praėjusią savaitę COPA-COGECA išsiuntė laišką ES Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisarui Dacian Ciolos su raginimu po 2013 metų palikti dabar tebegaliojančią vaisių ir daržovių sektoriaus rėmimo sistemą, paremtą Gamintojų organizacijų (GO) pagrindu. COPA-COGECA taip pat pateikė siūlymus kaip būtų galima pagerinti veikiančią schemą ir ragino Komisiją įtraukti juos savo pasiūlymus.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Artimiausi COPA-COGECA, GEOPA-COPA ir užsienio kolegų organizuojami renginiai 2013 m. gegužės mėn.

 Gegužės 14 – 15 d. vyks COPA-COGECA darbo grupės ir Europos Komisijos konsultacinės grupės „Aviena ir ožkiena“ posėdžiai. Juose ketina dalyvauti Lietuvos ožkų augintojų asociacijos pirmininkė Vytautė Matusevičienė.

 Gegužės mėn. 23 d. planuojami GEOPA-COPA ir ES Komisijos žemės ūkio socialinio dialogo komiteto posėdžiai, kuriuose dalyvaus LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė.

 Gegužės mėn. 23-24 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės ir ES Komisijos konsultacinės grupės „Aplinkosauga“ posėdžiai, kuriuose dalyvaus Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos narys Aušrys Macijauskas.

 Gegužės mėn. 28 d. Briuselyje COPA-COGECA organizuoja darbo grupės „Mokesčiai ir teisės klausimai” posėdį. Jame LŪS atstovaus LŽŪKT vyresnioji teisininkė Rita Petraitytė.

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Trišalių derybų pradžia balandžio 11 d .

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1Norint iki birželio pabaigos susitarti dėl BŽŪP 2014 – 2020 m., trišalės derybos tarp Europos Sąjungos Tarybos, Komisijos ir Parlamento turėtų prasidėti balandžio 11 d. Institucijoms pasirengus derybinius mandatus, prie derybų stalo artimiausiu metu su savo komandomis turėtų susėsti trys ES aukšto rango pareigūnai:  Europos Tarybai pirmininkaujančios Airijos žemės ūkio patarėjas Dermot Ryan, ES Žemės ūkio ir kaimo plėtros Komisaras Dacian Ciolos bei Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas Paolo de Castro. Pirmininkaujančiai Airijai derybose padės ES Tarybos Generalinis sekretoriatas, Žemės ūkio komisarui talkins Žemės ūkio generalinio direktorato skyrių vadovai bei komisaro biuro nariai, o Parlamento žemės ūkio komiteto vadovui derybose padės įgaliotieji pranešėjai Luis Capoulas Santos, Giovanni La Via bei Michel Dantin – ES Parlamento nuomonės dėl BŽŪP 2014-2020 m. autoriai.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį