EP kaimo reikalų komitete siūlymas 2013 m. išmokas mažinti tik 0,75%

KPF-LKT logo bendras 2013_MU12013 m. balandžio 24 d. posėdžiavęs Europos Parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas svarstė Europos Komisijos pasiūlymą dėl finansinės drausmės, kuriuo siūloma 5 % apkarpyti 2013 metų tiesiogines išmokas viršijančias 5000 EUR. Komiteto narys Luis Manuel Capoulas Santos šia tema paruošė pranešimą, kuriame išdėstytos priežastys, kodėl ES Parlamentas neturėtų pritarti tokiam Komisijos pasiūlymo variantui. Diskutuodami komiteto nariai vienbalsiai tvirtino, jog kovo mėnesiui ruošdama savo pasiūlymą Europos Komisija paskubėjo į jį įtraukti š.m. vasario 8 d. ES Vadovų Tarybos sutarimus dėl Daugiametės finansinės programos (DFP). Gerbdama Lisabonos sutartį, kuria Europos Parlamentas įgyja svarbų vaidmenį ir derybinę galią priimant svarbiausius ES sprendimus, Komisija turėjo įvertinti ES Parlamento nuostatas dėl DFP, ypač tas, kurios nesutampa su Tarybos nuomone. Juolab, kad Taryba ir Parlamentas tebesideri dėl DFP. Tad dėl 2014-2020 biudžeto realiai nėra galutinai sutarta, kaip ir neaišku iš kokių eilučių turėtų būti suformuotas krizių valdymo rezervas, nėra oficialių galutinių skaičių skiriamų 2014 metų BŽŪP.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį