Susitikimas su EK Žemės ūkio direktorato D3 skyriaus atstovais

20170329_114223

(2017-03-29)

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, vicepirmininkas Raimundas Jovarauskas, tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas Ignas Jankauskas kovo 29 d. dalyvavo ŽŪM organizuotame susitikime su EK Žemės ūkio direktorato D3 skyriaus atstovais.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

IKI BALANDŽIO MĖN. PABAIGOS NEMOKAMI SKELBIMAI AGROVERSLO PORTALE „AGROETA“

agroetalogo

(2017-03-29)

Parduodate traktorių, padargus, grūdus ar gyvulius, tai galite padaryti visiškai nemokamai – iki balandžio mėnesio pabaigos nemokamai talpinkite savo skelbimus agroverslo portale „Agroeta“. „Ši galimybė atsivėrė, kai portale įdiegėme skelbimų modulį. Paslauga kol kas nemokama ir ja neatlygintinai portalo lankytojai galės naudotis mažiausiai mėnesį laiko“, – pasakojo agroverslo portalo „Agroeta“ vyr. redaktorius Gediminas Stanišauskas.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Ūkininkų diskusijos aktualiais klausimais

IMG_0867

(2017-03-27)

Kovo 24 d. LŽŪKT Agroakademijos salėje (Kėdainių r.) gausiai susirinkę ūkininkai ir svečiai išplėstiniame Lietuvos ūkininkų sąjungos posėdyje itin daug diskutavo ūkininkų mokamų mokesčių tema, dėl KPP priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo 2017 metais taisyklių nuostatų, Bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m., dėl šiukšlių surinkimo mokesčio savivaldybėse nuo šių metų itin didelio pabrangimo. Kalbėta apie organizacijos narių mokestį ir pasiūlymus jį didinti.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Jonavos rajono sąjungos nariai turi būti aktyvūs

Jonavos ukininkai

(2017-03-23)

Kovo pradžioje įvykusiame Jonavos rajono ūkininkų sąjungos ataskaitiniame susirinkime patvirtinta pirmininko praeitų metų veiklos ataskaita, revizijos ataskaita, peržvelgti įvykę susitikimai ir renginiai, gražiai pasveikinti organizacijos nariai, atšventę jubiliejinius gimtadienius. Tuo pačiu peržiūrėtas narių sąrašas, pašalinti trys nario mokesčio nemokantys nariai. Per metus į organizacijos veiklą įsijungė 9 nauji ūkininkai. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Tiesa apie žemdirbių indėlį turi atsispindėti politikoje

Korko deklaracija

(2017-03-23)

Pernai, rugsėjo mėnesį Airijoje, Korko mieste priimta deklaracija „Geresnis gyvenimas kaimo vietovėse“ bus vienas svarbiausių dokumentų, į kurį bus atsižvelgiama formuojant BŽŪP po 2020 m. ES Komisaras Ph.Hoganas teigia, kad deklaracijoje yra aiškiai žodžiais išreikštos mintys, kurias žmonės jau metų metus nešiojo savo galvose: sprendžiant mūsų laikmečiui kylančius iššūkius, žemės ūkio ir kaimo bendruomenės yra ne problema, o dalis iškeltų uždavinių sprendimo. Todėl ši tiesa turi būti atspindėta ES politikose.
Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį