Įstatai

Šiuo metu yra galiojanti 2022 m. gegužės 20 d. LŪS suvažiavime priimtų ir 2022 m. rugsėjo 15 d. VĮ Registrų centre įregistruotų LŪS įstatų redakcija. Juose išvardinti sąjungos tikslai, veikla, asociacijos narių teisės ir pareigos, priėmimo sąlygos, valdymo organų funkcijos.

2022-09-15 patvirtinta RC įstatų redakcija

Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį