iStock_000006715814Medium

Noriu būti nariu

 

Narių priėmimo, stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai yra juridiniai asmenys – rajoninės ūkininkų sąjungos, vienijančios ūkininkus ir su ūkininkavimu susijusius bei ūkininkavimu besidominčius asmenis.

Fiziniai asmenys, norintys tapti LŪS nariais, turi kreiptis į savo rajono ūkininkų sąjungą.

 Nariai – LŪS skyriai

Iš Lietuvos ūkininkų sąjungos įstatų:

5.1. punktas:

Sąjungos nariais gali būti savanoriškai į Sąjungą įstojusios Lietuvos ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių asmenų asociacijos tinkamai ir laiku mokančios nario mokestį.

 5.2. punktas:

Nariai priimami Sąjungos prezidiumo sprendimu, gavus raštišką prašymą Sąjungos prezidiumo vardu. Artimiausio, po prašymo pateikimo dienos, Sąjungos prezidiumo posėdžio metu turi būti priimtas sprendimas dėl priėmimo į narius. Apie priimtą sprendimą Sąjungos prezidiumas praneša prašymo pateikėjui per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo, registruotu laišku. Asmuo, kurio prašymas patenkintas, sumoka stojamąjį įnašą ir jam išduodamas pažymėjimas. Asmuo tampa Sąjungos nariu nuo pažymėjime nurodytos datos.

1) STOJAMIEJI ĮNAŠAI IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA:

  1. Norintys tapti Sąjungos nariais, LŪS prezidiumo vardu pateikia prašymą apie norą įstoti į LŪS (Prašymo stoti į LŪS pavyzdys).
  2. Artimiausiame, po prašymo pateikimo dienos, Sąjungos prezidiumo posėdyje priimamas sprendimas dėl priėmimo į narius.
  3. Apie priimtą sprendimą, per 14 d. nuo sprendimo priėmimo, registruotu laišku informuojamas prašymo pateikėjas.
  4. Asmuo, gavęs teigiamą sprendimą apie priėmimą, per 10 kalendorinių dienų sumoka stojamąjį įnašą. Stojamojo įnašo dydis – 2,90 Eur.
  5. Sąjunga, gavusi stojamąjį įnašą, artimiausiame suvažiavime nariui išduoda Sąjungos nario pažymėjimą.

2) METINIS NARIŲ MOKESTIS IR JO MOKĖJIMO TVARKA:

  1.  Metinis Sąjungos nario mokestis registruotiems LŪS skyriams nustatomas kiekvienais kalendoriniais metais už einamus metus ir tvirtinamas LŪS suvažiavimo metu.
  2. Metinis Sąjungos nario mokestis mokamas 4 kartus metuose, mokestį mokant kas ketvirtį. Jeigu narys turi galimybę, nario mokestį gali sumokėti ir per 1-3 kartus.
  3. Mokestis mokamas pavedimu į Sąjungos einamąją sąskaitą banke arba grynais į kasą.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį