LŪS varžytuvės Agrovizijoje

Kaip ir kiekvienais metais Akademijoje, Dotnuvos seniūnijoje vyks žemės ūkio ir technologijų paroda „Agrovizija 2014″.

Nuo pat pirmosios „Agrovizijos“ laikų organizatoriai siekia pristatyti visa, kas nauja ir pažangu žemės ūkyje, todėl parodoje pristatomos augalų apsaugos, veislių, trąšų, mokslinių tyrimų bei technikos naujovės. Jos rodomos gyvai, kad lankytojai patys savo akimis galėtų pamatyti ir įvertinti taikytų technologijų rezultatus, palyginti juos tarpusavyje.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Darbuotojų saugos būklės deklaravimas

PRIMENAME, jog ūkio subjektų, turinčių daugiau nei 1 darbuotoją, dirbančių pagal darbo sutartį, informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams pateikimo Valstybinei darbo inspekcijai terminas pratęstas iki 2014 m. liepos 1 d. (Žin. 2013, Nr. 131-6731). Deklaraciją galima pateikti per Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

LŪS XXVI-ojo suvažiavimo rezoliucija

Š.m. birželio 20 d. įvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI-asis suvažiavimas. Jame susirinkę suvažiavimo dalyviai aptarė šiuo metu aktualiausias žemdirbių problemas ir jas išdėstė suvažiavimo metu priimtoje rezoliucijoje. Ja suvažiavimo dalyviai kreipiasi į atsakingas Lietuvos Respublikos institucijas ir tikisi, jog keliamos problemos artimiausiu metu bus sprendžiamos. Tikimės gauti kompetentingų institucijų atsakymus raštu.

Rezoliucija išsiųsta šioms institucijoms:

Lietuvos Respublikos PrezidentūraiLR Vyriausybei, LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, LR žemės ūkio ministerijai, LR finansų ministerijai, LR sveikatos apsaugos ministerijai, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR susisiekimo ministerijai, LR aplinkos ministerijai.

Rezoliucija 2014-06-20

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Darbų ir iššūkių kupini Lietuvos ūkininkų sąjungos veiklos metai

 Jau dvidešimt šeštąjį kartą vyko kasmetinis Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas, kuriame susitiko ir galėjo pabendrauti visi Sąjungos nariai bei kviestiniai svečiai iš įvairių institucijų.

Renginio metu LŪS pirmininkas Jonas Talmantas pristatė savo ataskaitinę kalbą už praėjusius metus. Buvo aptarti nuveikti darbai, išreikštos viltys dėl Sąjungos ateities perspektyvų ir darbų tęstinumo.

Renginio metu buvo aptartas ne vienas aktualus probleminis klausimas, vis neduodantis ramybės ūkininkams.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį