Lietuvos ūkininkų sąjunga turi naują vadovą – ūkininką Raimundą Juknevičių

Raimis mazinta

2021-04-13

Balandžio 12 d. popietę nuotoliniu būdu LŪS nariai susirinko į rinkiminį suvažiavimą. Jo metu balsų skaičiavimo komisija, kuri buvo patvirtinta 2021 m. kovo 29 d. vykusiame išplėstiniame LŪS prezidiumo narių posėdyje, susumavo gautų balsavimo biuletenių rinkimų rezultatus. Dėl karantino niekaip nepavykstant susiorganizuoti gyvo ir visiems nariams aiškaus įprasto suvažiavimo ir tebesant neaiškumui kada tai bus įmanoma, įvertinus visas aplinkybes, pasirinktas toks išankstinio balsavimo paštu būdas. Suvažiavimo dieną buvo gauti 38 išankstinio balsavimo biuleteniai iš 41 nario. 

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

AUGALININKYSTĖ: DŽIAUGTIS, AR NERIMAUTI?

Albinas (2021-03-23)

Kiekvienais metais Europa, o tuo pačiu ir Lietuva, didina ypač grūdinių kultūrų hektarinį produktyvumą, kasmet apie 2-3 proc. Praėjusieji metai Lietuvai apskritai rekordiniai – pagaminta 8 mln. t. kokybiškos grūdinės produkcijos. Ir po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje 30-ies metų pirmą kartą galime didžiuotis, kad Lietuvos ūkininkų užauginti kviečiai rinkoje 8 doleriais brangesni nei lenkiški, ir keliais eurais – nei vokiški. Kviečiai yra pagrindinis energijos šaltinis mitybos grandinėje visose pasaulio šalyse.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Nepastebėjo nei vienos Lietuvos žemės ūkio stiprybės kovoje su klimato kaita

Klimato kaitos valdymas (2021-03-04)

LR aplinkos ministerijai pateikus Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės (KKVD) projektą, Lietuvos ūkininkų sąjunga šiandien pateikė savo pastabas. LŪS rašte atkreipiamas dėmesys į tai, kad KKVD projektas paruoštas be jokios ekonominių, technologinių galimybių vertinimo analizės, atliktoje SSGG analizėje nėra paminėta nei viena žemės ūkio sektoriaus stiprybė, padedanti valdyti klimato kaitos priežastis, pvz. absorbuoti CO2 dujas. Panašu, kad dokumento rengėjams nežinomas ir faktas, kad Lietuvos žemės ūkis vienas žaliausių ir mažiausiai teršiančių aplinką ne tik Europoje, bet ir pasaulyje.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį