Pirkimai

1. Lietuvos ūkininkų sąjunga skelbia mažos vertės pirkimus automobilinio kuro įsigijimui.

Su skelbimu susiję dokumentai:

Degalų pirkimas 2015

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d. 2 p., Lietuvos ūkininkų sąjungos Supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2015 m. vasario 4 d. pirmininko įsakymu Nr. 4 bei paskelbtomis CVP IS priemonėmis, 2015 m. vasario 19 d.  CVP IS priemonėmis paskelbtu kvietimu teikti pasiūlymą automobilio kurui (09120000-6 (dujinis kuras), 09134200-9 (dyzelinis kuras) ir 09132100-4 (bešvinis benzinas)) pagal Lietuvos ūkininkų sąjungos mažos vertės degalų pirkimo sąlygas (toliau Sąlygos), patvirtintas 2015 m. vasario 18 d. pirmininko įsakymu Nr. 7, pirkimų laimėtoju skelbia UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“.
Planuojamos sudaryti sutarties pagal numatytus kuro kiekius vieneriems metams (dujinis kuras – 900 litrų; dyzelinis kuras – 2900 litrų; bešvinis benzinas – 370 litrų) preliminari suma – 3863,94 eurai. Sutartį siūloma pasirašyti 1 metams (12 mėnesių) su galimybe sutartį pratęsti dar du kartus po 12 mėn.

Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį