Baltijos šalių ūkininkų piketas prieš derybas dėl daugiamečio biudžeto

8716021187073245

(2020-02-24)

Š.m. vasario 20 d. rytą Briuselyje prie Vadovų Tarybos susirinko per 170 Lietuvos žemdirbių, kurių tarpe gausus būrys Lietuvos ūkininkų sąjungos narių ir 15 rajoninių ūkininkų sąjungų pirmininkų. Kartu su Latvijos ir Estijos ūkininkais jie piketavo išreikšdami nepasitenkinimą ES vykdoma žemės ūkio politika, rėmimo pagal BŽŪP paskirstymu, kuriuo ir toliau diskriminuojami Baltijos šalių žemdirbiai. Tądien ES valstybių vadovai susirinko į neeilinį susitikimą tartis ir derėtis dėl ES biudžeto – ES daugiametės programos 2021–2027 m. (DFP). Lietuvos žemės ūkio tarybos organizuotas mitingas – priminimas Europos valstybių ir vyriausybių vadovams, kad Europa Sąjunga turėtų būti vienodai teisinga visoms savo šalims narėms. Ūkininkai ne tik reikalavo vykdyti pažadus dėl teisingų tiesioginių išmokų, ką jiems garantavo šalių stojimo į ES  sutartis, bet ir savo gausios delegacijos atvykimu išreiškė palaikymą Vadovų Taryboje dalyvavusiam Lietuvos Prezidentui Gitanui Nausėdai, nusiteikusiam ginti šalies žemdirbių interesus.
Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Nuo 2018 m. uždrausta naudoti augalų apsaugos produktus EASV plotuose

(2017-06-14)

Europos Parlamentui nepavyko vetuoti Europos Komisijos siūlymo uždrausti naudoti augalų apsaugos produktus (AAP) pagal žalinimo reikalavimus išskiriamuose ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) plotuose. Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto pateikta rezoliucija šiandien buvo atmesta plenarinėje sesijoje nesurinkus visiškos balsų daugumos, t.y. ji nesurinko mažiausiai reikalingų 376 balsų. Už deleguotojo akto veto balsavo 363, prieš 267, susilaikė 43 europarlamentarai. Tad Komisijos pasiūlytos reglamento pataisos įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d. Įgyvendinant žalinimo reikalavimus ir išskiriant EASV plotus – azotą kaupiančius pasėlius, pūdymą, daugiamečių žolių įsėlius, pamiškių juostas – ūkininkams juose bus draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus, jei norės gauti žalinimo išmokas. Šis Komisijos draudimas grindžiamas būtinybe pagerinti aplinkosauginį žalinimo veiksmingumą, visų pirma, kuo labiau padidinti ekologiniu požiūriu svarbių vietovių poveikį biologinei įvairovei.
Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Artimiausi COPA-COGECA, GEOPA-COPA ir užsienio kolegų organizuojami renginiai 2016 m. balandžio mėn.

(2016-04-01)

Balandžio mėn. 11 -12 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės ir Komisijos pilietinio dialogo grupės „Žalinimas ir tiesioginės išmokos“ posėdžiai. Posėdžiuose ketina dalyvauti Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos narys Aušrys Macijauskas.

Balandžio mėn. 12 -13 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės „Kiauliena“ ir Komisijos pilietinio dialogo grupės „Gyvulininkystės produktai – kiauliena“ posėdžiai. Juose planuoja dalyvauti Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas.
Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

ES Komisija pasitikslino, ką europiečiai galvoja apie BŽŪP

Barometras(2016-01-14)

Praėjus pusantrų metų po to, kai buvo susitarta dėl Bendrosios žemės ūkio reformos (BŽŪP) laikotarpiui po 2013 metų, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktoratas pasidomėjo, ką europiečiai mano apie Europos žemės ūkį ir BŽŪP. Apklausai buvo pasirinkti įvairaus amžiaus ir įvairių visuomenės sluoksnių atstovai. Respondentai turėjo pareikšti savo suvokimą ir nuomonę apie BŽŪP, pamąstyti apie jos svarbą ir indėlį, nurodyti ūkininkų vaidmenį ir atsakomybę visuomenėje, pasvarstyti kokius tikslus ES piliečiai turėtų kelti BŽŪP, ar derėtų ir toliau skirti lėšas ūkininkų rėmimui. 2015 m. spalio 17-26 d. buvo tiesiogiai apklausti 27 822 ES piliečiai visose 28 ES šalyse narėse. Lietuvoje apklausoje dalyvavo 1010 asmenų. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

ES Teisingumo Teismas – 2012 m. Lietuvoje pritaikyta moduliacija yra neteisėta

0,,5488820_4,00 justice (2015-11-16)

ES Teisingumo Teismas pripažino, kad 2012 m. Lietuvos žemdirbiams pritaikyta nacionalinių tiesioginių išmokų moduliacija – neteisėta. Grupė žemdirbių ir bendrovių, kuriai atstovavo Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, 2013 m. kreipėsi į Europos Bendrąjį Teismą ir į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašant pripažinti neteisėtu Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo remiantis buvo pritaikyta tiesioginių išmokų moduliacija ir už 2012 metus sumažintos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį