APIE MUS

Lietuvos ūkininkų sąjunga yra savarankiška savanoriškumo principu Lietuvos ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių asmenų asociacijas jungianti Sąjunga.  Mes giname ir atstovaujame narių interesus įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse institucijose, siekiame užtikrinti, kad būtų išgirsti ir patenkinti jų interesai.

Vizija – būti vieningiausia, dinamiškiausia ir geriausiai ūkininkų interesus atstovaujančia žemdirbių organizacija, sukuriančia gerbūvį savo nariams ir skatinančia žemės ūkio veiklos plėtrą visoje Lietuvoje.

Misija – dirbti Lietuvos ūkininkų sąjungos narių naudai, ginti ir atstovauti jų interesus Lietuvos ir tarptautinėse institucijose, užtikrinti, kad būtų išgirstas žemdirbių balsas, teikti jiems visą reikiamą informaciją apie žemės ūkio naujienas bei pasikeitimus Bendrojoje žemės ūkio politikoje.

Narystė LŪS – tai galimybė:

 • Tobulėti
 • Daryti įtaką vykstančioms ir ateityje numatomoms permainoms
 • Dalyvauti formuojant žemės ūkio politiką
 • Reikšti savo nuomonę ir iniciatyvą
 • Kelti problemas ir kartu ieškoti jų sprendimų būdų
 • Gauti naujausią ir aktualiausią informaciją
 • Bendradarbiauti, keistis patirtimi
 • Dalyvauti LŪS organizuojamuose renginiuose

LŪS veikla ir organizacijos tikslai:

 • Vidaus politika – organizacijos narių interesų atstovavimas Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, ministerijose, kitose institucijose ir organizacijose, aktyvus dalyvavimas žemės ūkio politikos formavime;
 • Užsienio politika – dalyvavimas ir atstovavimas narių interesams Europos Sąjungos organizacijų Copa-Cogeca, Geopa-Copa, kitų ES institucijų veikloje, Baltijos šalių žemės ūkio organizacijų taryboje;
 • Švietimas – ūkininkų žinių gilinimas ir įgūdžių tobulinimas, organizuojant šviečiamuosius ir mokomuosius seminarus, keliones;
 • Renginiai, stiprinantys organizaciją ir ryšius tarp narių.
Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį